به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام
  • کودکی را تجسم کنید که در خانواده‌ای متولد شده است که عشق و محبت میان مادر و پدرش را مشاهده می‌کند. والدینش او را دوست دارند و عشقشان را خالصانه به او ابراز می‌کنند. وقتی او را به خاطر رفتار نادرستش تنبیه می‌کنند، کودک متوجه می‌شود که از عشق والدینش به او کم نشده و...

  • اگر توانایی شما یا هر یک از شاهدین پرونده در زبان به میزانی ضعیف باشد که نتوانید در جریان روند و صحبت‌های دادگاه قرار بگیرید و یا قاضی نتواند منظور شما یا شاهدین پرونده را متوجه شود، باید از مترجم استفاده کنید. اگر زمانی احساس کردید که به مترجم نیازی ندارید، باید مطمئن شوید که...

  • در ۲۹ اپریل ۱۹۷۰، لیبرال‌ها، با کسب ۷۲ کرسی در برابر ۱۶ کرسی حزب ملی، ۱۳ کرسی کردیتیست ها و ۷ کرسی حزب جدایی طلب تازه تاسیس به نام حزب کبک، توانست اکثریت مجلس ملی در استان کبک را در یک انتخابات استانی، به خود اختصاص دهد. حزب کبک، دومین رتبه کسب رای خود را...

  • در کانادا، قانون خانواده، بر روابط و مسائل خانوادگی پرداخته و به موضوعاتی از قبیل ازدواج، جدایی و طلاق و روابط با شریک زندگی، حمایت از فرزندان و سرپرستی آنها، نظارت دارد. چه کسی سرپرستی فرزندان را به عهده خواهد داشت؟ مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان در کانادا، به عهده هر دو والدین می‌باشد، مگر...

  • قانون کانادا می‌گوید که رها کردن و یا در معرض خطر قرار دادن کودکان زیر ۱۰ سال، قانون‌شکنی محسوب می‌شود. پس، در صورت چنین اقدامی ممکن است مجرم شناخته شوید. قانون دیگر، قانون حمایت از کودکان و خانواده در استان‌های مختلف است که از کودکان در مقابل آسیب‌ها، حمایت می‌کند. سن مجاز برای تنها ماندن...

  • ۱۹۲۰ ورا ال. پارسونز – تولد: ۱۸۸۹. وفات: ۱۹۷۳. وی در نوجوانی دچار بیماری فلج اطفال شد که موجب گشت تا آخر عمر با عصا راه برود. ورا کسی بود که اجازه نمی‌داد یک نقص کوچک او را در سایه‌سار زندگی بی‌حرکت کند. او لیسانس خود را در رشتۀ زبان‌های مدرن از دانشگاه تورنتو گرفت...

پایگاه های خبری

به خانواده دادگر بپیوندید

با پیوستن به بزرگترین پرتال حقوقی ایرانیان آمریکای شمالی ،اطلاعات خود را به روز کنید و آخرین اخبار دادگر را هفتگی دریافت کنید. همچنین به قید قرعه برنده یکسال اشتراک رایگان ما شوید.
Email/ایمیل
Name/نام
اطلاعات شما تحت دادگر محفوظ می باشد.

Log In is required for submitting new question.