به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام
  • مالیات Non-Resident Speculation Tax ۱۵ درصدی برای خرید خانه

    در آوریل سال ۲۰۱۷، استان آنتاریو برای تمامی اتباع خارجی، شرکت‌های خارجی و متولی مشمول مالیات که در نواحی منطقه نعل اسبی آنتاریو، از جمله تورنتو، دافرین و ناحیه یورک، ملک مسکونی خریداری کرده اند، مالیات افراد غیرساکن Non-Resident Speculation Tax (NRST) 51درصد را اِعمال کرده است. نوع ملک مورد نظرِ مشمولِ مالیات، محدود به...

  • ارتکاب جرم، خطری برای از دست دادن اقامت کانادا

    در پرونده معروف Tran v. Canada آقای تران، که یک ویتنامی دارای اقامت دایم کانادا بود، در سال 2012 به خاطر برپاکردن مزرعه ماریجوانا محکوم شد. در سال 2011 و در زمانی که این جرم درحال وقوع بود میزان مجازات آن حداکثر هفت سال حبس بود. اما در زمان محکومیت، میزان مجازات قانونی این جرم...

پایگاه های خبری