به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

14676690_546276898896604_2872249367631233024_n

#ترامپ #هیلاری_کلینتون #جهل #انتخابات #برجام #فرار_به_کانادا #دانش #عکس_نوشته #آگاهی #وای #حالا_چی_میشه #چیکار_کنیم #امید


Join the Conversation