به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

14723521_1797487807207608_2301899112544468992_n

#تلاش #آلبرت_انیشتین #عکس_نوشته #سخن_قصار #اراده #من_تنبل_نيستم #موفقیت #ارزش #نگاه_نو


Join the Conversation