به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کلاهبرداری670 میلیون دلاری از بانک چین

در یک کلاهبرداری بین‌المللی، “بانک چین” Bank of China متحمل 670 میلیون دلار خسارت شد. این کلاهبرداری که در بین سال‌های 1992 تا 2001 از سوی سه نفر...

2523
2523
Share

در یک کلاهبرداری بین‌المللی، “بانک چین” Bank of China متحمل 670 میلیون دلار خسارت شد. این کلاهبرداری که در بین سال‌های 1992 تا 2001 از سوی سه نفر از مدیران این بانک طراحی و اجرا شده بود، خسارت سنگینی‌ را به این بانک وارد کرد. در نتیجه، بانک چین پرونده‌های حقوقی مختلفی‌ را در هنگ کنگ‌، ایالت متحده آمریکا و استان بریتیش کلمبیا در کانادا آغاز کرد. کلاهبرداران‌، 670 میلیون دلار را با نقشه بسیار دقیق از چین خارج کرده و با کمک اقوام و آشنایان خود در نقاط مختلف دنیا پولشویی کرده بودند. یکی از طراحان اصلی این نقشه، آقای “ژو” Xu بود که با همدستی همسر خود خانم “کنگ” و مادرش خانم “تان”، پول را وارد کانادا کرده بود. بانک چین پرونده‌ای رادر کانادا علیه “کنگ” و “تان” آغاز کرد. بانک چین “کنگ” را متهم به کمک به شرکت در این کلاهبرداری با اطلاع و آگاهی کامل و “تان” را متهم به قبول پول حاصل از این کلاهبرداری با اطلاع و آگاهی کامل نمود و از دادگاه خواستار دریافت خسارت از هر دو شد. بانک چین برای اثبات ادعای خود به مدارک ارایه شده در مود این پرونده به دادگاه‌های دیگر دنیا و آرا صادر شده این دادگاه‌ها استناد کرد و این آرا با مدارک توسط دادگاه بریتیش کلمبیا برای اثبات شرکت “کنگ” و” تان” در این کلاهبرداری و پولشویی مورد استناد قرار گرفت. استناد به آرا دادگاه‌های کشورهای دیگر، معمولا از طرف قضات مورد قبول واقع نمی‌شود ولی دادگاه در این پرونده اعلام کرد که در مواردی مثل کلاهبرداری بین‌المللی که کشورهای مختلف در آن نقش ایفا می‌کنند، بهتر است که به آرا و مدارک دادگاه های قبلی استناد شود.
بانک چین هم چنین متخصصانی را در زمینه کلاهبرداری و پولشویی به دادگاه آورد تا برای اثبات جرم متهمان شهادت دهند. متهمان این پرونده حاضر به دادن شهادت در دادگاه نشدند. دادگاه استانی بریتیش کلمبیا، هرچند برخی‌ از مدارک ارایه شده از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی دیگر را نپذیرفت‌ ولی‌ از محکومیت خانم کنگ در ایالت نوادا برای مشارکت و همکاری در این کلاهبرداری و سعی‌ در مخفی‌ کردن آن‌ و هم چنین شرکت در پولشویی در این کلاهبرداری‌ برای محکومیت اوبه پرداخت 670 میلیون دلار خسارت در کانادا استفاده و به آن‌ استناد کرد.
شهادت متخصصان کلاهبرداری و پولشویی در دادگاه نیز به طور قطع نقش خانم “تان” را در شرکت آگاهانه در این کلاهبرداری ثابت کرد. “تان” نیز نتوانست هیچ توضیحی برای انتقالات مالی انجام شده به دادگاه ارایه دهد. در نتیجه، مدارک و آرا دادگاه‌های قبلی‌، ارتباط “تان” و “کنگ” در این کلاهبرداری بین‌المللی از نظر دادگاه محرز شد و اوبه پرداخت 2.2 میلیون دلار خسارت برای همکاری در کلاهبرداری و 350 هزار دلار خسارت برای قبول پول حاصل از این کلاهبرداری در یک مورد خاص محکوم شد. این رای به دادگاه‌ها نشان داد که در مواردی مانند کلاهبرداری بین‌المللی‌، بهتر است از آرا دیگر کشورها در مورد آن پرونده استفاده شود. این در حالی است که دادگاه‌ها قبلا با این مسئله موافق نبوده‌اند.

In this article