به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

محکوم به قتل درجه دوم تبرئه شد

بعد از پیدا شدن دو جسد در حیاط خانه آقای کارتر پرونده‌ای جنایی بر علیه او و آقای داد، دیگر مظنون پرونده در دادگاه استان آنتاریو آغاز شد....

2028
2028
Share

بعد از پیدا شدن دو جسد در حیاط خانه آقای کارتر پرونده‌ای جنایی بر علیه او و آقای داد، دیگر مظنون پرونده در دادگاه استان آنتاریو آغاز شد. در پرونده قتلR v. Dodd، آقای داد در دادگاه استانی به قتل درجه دوم محکوم شد. تئوری دادستان برای چگونگی اتفاق افتادن این قتل به این شرح بود که آقای داد به همراه مقتولان از محل سکونت یکی از مقتولین تاکسی گرفته و به منزل آقای کارتر متهم دیگر پرونده رفته‌اند. در آن‌جا هر دو مقتول توسط آقای داد و کارتر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند. آقای داد حضور خود را هنگام قتل مقتولان در منزل کارتر نفی کرد. دادستان برای اثبات داستان خود به چند مدرک اساسی‌ استناد کرد. ولی‌ دادستان از وجود دی.ان.ایD.N.A آقای داد در منزل یکی‌ از مقتولان قبل از رفتن به خانه آقای کارتر‌، از لیست مکالمات تلفنی‌ و شناسایی صدای آقای داد توسط دوست دختر آقای کارتر برای اثبات ادعای خود استفاده کرد.
دادستان هم چنین به شهادت آقای گراب استناد کرد. گراب ادعا کرد که یک مرد لاغر را در حیاط منزل کارتر دیده است که مورد ضرب و شتم یک مرد قوی‌تر قرار گرفته و آن‌ مرد قوی‌تر شباهت‌هایی به آقای داد داشته است. دوست دختر آقای کارتر نیز ادعا کرد که صدای آقای داد را چند ثانیه از طریق دستگاه مراقبت از کودک (baby monitor) شنیده است. ولی‌ او هم چنین شهادت داد که صدای آقای داد را هیچ وقت با تلفن نشنیده بوده و تقریبا در سه سال گذشته با او صحبت نکرده است. دادستان نتوانست هیچ گونه مدرکی‌ دال بر انگیزه آقای داد برای قتل قربانیان این پرونده و یا مدارک جانبی دیگر که ارتباط آقای داد را به جسد مقتولان و یا حیاط خانه کارتر ثابت کند، به دادگاه ارایه دهد. آقای داد هیچ گونه سابقه‌ی کیفری نیز نداشته و این اولین محکومیت او محسوب می‌شده است. با وجود این مدارک و شواهد، دادگاه استانی آقای داد را محکوم به قتل درجه دوم کرد.
آقای داد با درخواست بررسی دوباره این محکومیت از دادگاه تجدید نظر، ادعا کرد که مدارک ارائه شده برای اثبات حضور او در هنگام قتل کافی‌ نیست و او غیر منصفانه و بی دلیل به جرم سنگین قتل محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر مدارک ارایه شده را بررسی‌ کرد. در ابتدا دادگاه حکم کرد که شهادت آقای گراب که تنها شباهت را ثابت می‌کند، مدرک‌ کافی‌ جهت اثبات هویت قطعی قاتل محسوب نمی‌شود و در نتیجه ارزش اثبات کننده بالایی‌ برای جرم ندارد.
شهادت دوست دختر آقای کارتر نیز هیچ گونه ارزشی برای اثبات جرم ندارد. حتی اگر قاضی در قبول ارایه این مدرک به عنوان ادله اثبات جرم اشتباه نکرده باشد و‌هیئت منصفه را به طور صحیح راهنمایی کرده باشد‌، این مدرک به تنهایی‌ هیچ مسئله‌ای‌ را اثبات نمی‌کند. هم چنین وقتی‌ از نظر زمانی‌ شهادت دوست دختر آقای کارتر و شهادت گراب با هم مقایسه می‌شود، ظاهرا هریک در مورد جرم‌ مختلفی بحث می‌کنند.
دادگاه حکم کرد که مدارک مربوط به دی.ان.ای، فهرست مکالمات تلفنی و شهادت راننده تاکسی نیز که هر سه رفتن آقای داد به محل قتل را ثابت می‌کنند باید در کنار هم بررسی‌ شوند. این مدارک نمی‌توانند رفتن آقای داد را به محل قتل اثبات کنند و هیچ مدرکی‌ جهت حضور آقای داد در محل قتل نیز وجود ندارد. حتی راننده تاکسی نیز در این پرونده نتوانست ‌هویت آقای داد را تشخیص دهد.
دادگاه تجدید نظر حکم کرد که محکومیت آقای داد غیر منطقی‌ بوده است و محکوم را تبرئه کرد. دادگاه اعلام کرد که مدارک ارایه شده از جانب دادستان توانایی‌ اثبات حضور آقای داد در محل قتل و ضرب و شتم مقتولان را ندارند و هیچ هیئت منصفه‌ای که به طور صحیح راهنمایی شده باشد، با استناد به این مدارک متهم را به ارتکاب قتل محکوم نخواهد کرد. در این پرونده‌، محکوم به قتل‌، به دلیل عدم وجود مدارک کافی‌ برای اثبات قتل به طور غیر منصفانه‌ای محکوم شده است و به همین دلیل تبرئه شد.

In this article