به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010 و اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت یازدهم

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین...

2562
2562
Share

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد.
سیر تحول، روند بازنگری در مقررات، دلایل ایجاد تغییرات در متون حقوقی مقررات اینکوترمز طی سال‌های 2010-1936، بررسی و تحلیل آنچه که در متن پیش گفتار مقررات اینکوترمز 2010 درج شده، وظایف و تعهدات یا مسئولیت‌های فروشنده و خریدار، هزینه‌ها و اقلامی که در قیمت تمام شده کالا یا COST OF GOODS تاثیر می‌گذارند، مو ضوع انتقال ریسک، بازبینی، بسته بندی، علامت‌گذاری بسته‌ها و موضوع بازرسی کالا و تفاوت آن با بازبینی کالا دیگرمواردی بودند که در مقاله‌های گذشته مورد بحث قرار گرفتند.
سپس با واژه ها و اصطلاحاتی که در هرنوع روش حمل و جابجایی کالا کاربرد دارند شامل واژه‌های «تحویل در محل کار–EXW»، «تحویل به حمل کننده – FCA»، «کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده–CPT» و «کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده-CIP»، «تحویل در پایانه حمل-DAT» و «تحویل در محل تعیین شده در مقصد–DAP» آشنا شدیم و اینک ادامه مطلب:

7- تحویل، عوارض پرداخت شده (محل تعیین شده در مقصد ذکر شود)
DELIVERED DUTY PAID – DDP (Insert named place of destination – Incoterms 2010)
این واژه نیز شبیه به اصطلاحات قبلی در تمامی روش‌های حمل و جابجایی کالا شامل حمل جاده ای، راه آهن، هوایی، دریایی و یا حمل مرکب با بیش از یک وسیله حمل (مثلا کشتی و کامیون) کاربرد دارد. دراین روش، فروشنده باید کالا را به هزینه و ریسک خود از مبدا تا مقصد پس از انجام تشریفات گمرکی و طی مراحل ترخیص کالا در مقصد، روی وسیله نقلیه خود در محل توافق شده در مقصد در اختیار خریدار قرار دهد.
فروشنده در این قرارداد کلیه مسئولیت‌ها، هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل شامل هزینه‌های بارگیری، ترانزیت و تخلیه کالا از مبدا تا مقصد و نیز پرداخت حقوق و عوارض واردات و انجام کلیه تشریفات گمرکی صدور و ورود کالا را به‌عهده دارد.
در واقع فروشنده در این روش حداکثر مسئولیت و وظیفه را به‌عهده داشته و قیمت اعلام شده در قرارداد شامل کلیه هزینه‌ها از جمله مالیات ارزش افزوده (VAT) یا مالیات‌های مشابه قابل پرداخت هنگام ورود کالا می‌باشد مگر این که توافق دیگری در قرارداد به روشنی درج شده باشد.
به این ترتیب، فروشنده در روش DDP ملزم به پرداخت تمامی هزینه‌ها و انجام کلیه تشریفات گمرکی صدور و ورود کالا در مبدا و مقصد است، اما نکته مهم و قابل توجه از نظر فروشنده در این روش این است که اگر فروشنده توانایی و امکان انجام عملیات گمرکی و پرداخت هزینه‌ها و عوارض واردات کالا را در کشور محل ورود نداشته باشد نباید از این اصطلاح استفاده کند واستفاده از واژه یا اصطلاح تحویل در محل تعیین شده در مقصد- DAP توصیه می‌شود.

وظایف کلی فروشنده شامل موارد زیر است:
+ تهیه کالا مطابق با مفاد قرارداد فروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
+ بسته به مورد، اخذ پروانه صادرات و واردات یا سایر مجوز‌های رسمی لازم برای صدور و ورود کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه و انجام تمامی تشریفات گمرکی لازم برای صدور و ورود کالا
+ انعقاد قرارداد حمل معمول از مبدا تا محل تعیین شده در مقصد و پرداخت کرایه حمل شامل هزینه‌های تخلیه کالا در مقصد اگر طبق قرارداد حمل منعقد شده به‌عهده فروشنده است
+ ترخیص کالا برای واردات و تحویل آن به خریدار روی وسیله نقلیه، آماده تخلیه، در محل تعیین شده در مقصد
+ پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های صدور، ورود، بازبینی و بازرسی کمی و کیفی، بسته‌بندی و علامت گذاری بسته‌ها و هزینه حمل تا زمان تحویل کالا به خریدار
+ فروشنده باید اطلاعات ضروری که خریدار بتواند کالا را تحویل بگیرد به وی بدهد
+ تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای صدور یا ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا، به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
+ لازم به یادآوری است که پرداخت هزینه بازرسی کالا (PSI) در این روش، اعم از این که انجام بازرسی بنا به دستور مقامات کشور صادرکننده یا وارد کننده اجباری اعلام شده باشد به عهده فروشنده است مگر این که طرفین توافق دیگری کرده باشند.
+ فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یاخسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا به خریدار به عهده دارد مگر اینکه فقدان یاخسارت وارده بدلیل کوتاهی خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز فروشنده برای تحویل کالا در نقطه یا محل مورد توافق در مقصد باشد
+ ارایه سندی که خریدار قادر به تحویل کالا در مقصد تعیین شده باشد.

وظایف کلی خریدار نیز شامل موارد زیر است:
+ پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
+ بسته به مورد، اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
+ پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا توسط فروشنده
+ پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کا لا از زمان تحویل، شامل هزینه تخلیه کالا در مقصد مگر این که هزینه تخلیه طبق شرایط مندرج در قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد
+ در صورتی که تعیین تاریخ تحویل یا انتخاب نقطه تحویل کالا در پایانه حمل مورد نظر با خریدار است، اطلاعات لازم را به موقع در اختیار فروشنده قرار دهد
+ دریافت بارنامه یا سند حمل ارایه شده توسط فروشنده
+ پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوزهای امنیتی برای صدور یا ورود کالا
با توجه به دامنه وسیع وظایف و مسئولیت‌های فروشنده در قرارداد DDP می‌توان ادعا نمود که روش DDP می‌تواند مبنای قرارداد حمل کالا از انبار فروشنده تا انبار خریدار:
Warehouse to Warehouse / Door to Door Operations
با ریسک و مسئولیت فروشنده باشد.

واژه‌ها و اصطلاحاتی که فقط برای حمل کالا بوسیله کشتی از طریق دریا باید استفاده شود
8- تحویل در کنار کشتی (بندر بارگیری ذ کر شود)
FREE ALONGSIDE SHIP – FAS (Insert named port of shipment – Incoterms 2010
این اصطلاح باید فقط در حمل دریایی و یا آبراه‌های داخلی مورد استفاده قرارگیرد.
در صورت استفاده از این روش، فروشنده باید کالا را روی اسکله (بار انداز) یا روی دوبه (بارج) کنار کشتی تعیین شده توسط خریدار، آماده بارگیری، در بندر حمل توافق شده تحویل دهد.
ریسک فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمانی که کالا در بندر تعیین شده در کنار کشتی قرار می‌گیرد از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود و تمامی هزینه‌ها و خطرات از این لحظه به بعد به‌عهده خریدار است.
در اینکوترمز 2010 برای نخستین بار در اصطلاحاتی که برای حمل دریایی کالا به‌کار می‌رود، از گزینه جدیدی در مقابل وظیفه فروشنده مبنی بر تحویل و بارگیری کالا روی کشتی (ON BOARD THE VESSEL) استفاده شده که مفهوم «تهیه یا فراهم کردن کالا– PROCURE THE GOODS» را تداعی می‌کند که به منظور تصریح وظیفه فروشنده در فروش‌های پیاپی (فروش زنجیره‌ای– String Sales) به‌ویژه در تجارت کالاهای فله (Bulk Cargo) است.
ضمنا باید یاد آوری نمود که استفاده از اصطلاح FAS در مواقعی که کالا در کانتینر حمل می‌شود، توصیه نمی‌شود و بهتر است که از واژه FCA استفاده گردد.

وظایف کلی فروشنده در روش FAS شامل موارد زیر است:
+ تهیه کالا مطابق با مفاد قرارداد فروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
+ بسته به مورد، اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم برای صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه
+ تحویل کالا به خریدار کنار کشتی تعیین شده توسط خریدار و در محل بارگیری تعیین شده در بندر حمل یا تهیه کالایی که به این ترتیب تحویل شده
+ پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های صدور، بازبینی کمی و کیفی از جمله هزینه بازرسی کالا در صورت الزام توسط مقامات کشور فروشنده، بسته‌بندی و علامت گذاری بسته‌ها و هزینه حمل داخلی تا بندر تا زمان تحویل کالا به خریدار در کنار کشتی شامل هزینه عملیات دوبه کاری در صورت لزوم
+ فروشنده باید به ریسک وهزینه خریدار به وی اطلاع دهد که کالا تحویل شده یا کشتی از بارگیری کالا در مهلت توافق شده خودداری کرده است
+ تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا، به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
+ فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یاخسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا کنار کشتی به عهده دارد مگر این که خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز کوتاهی نموده و یا کشتی تعیین شده به ‌موقع وارد بندر نشود و یا زودتر از زمان مقرر، بارگیری محموله را متوقف کند
+ ارایه سند تحویل کالا به خریدار

وظایف کلی خریدار نیز شامل موارد زیر است:
+ پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
+ اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
+ پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا توسط فروشنده
+ انعقاد قرارداد حمل کالا و پرداخت کرایه حمل، مگر این که فروشنده بنا به درخواست، هزینه و ریسک خریدار نسبت به انعقاد قرارداد حمل اقدام کند
+ پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کا لا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی واردات و مالیات‌ها
+ به موقع اطلاعات لازم و کافی را در مورد نام کشتی، نقطه بارگیری و زمان تحویل در اختیار فروشنده قرار دهد
+ دریافت بارنامه یا سند حمل ارایه شده توسط فروشنده
+ پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، به‌استثنای بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
+ پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوزهای امنیتی برای صدور یا ورود کالا
+ یاد آوری می‌نماید که خریدار در این روش تمامی ریسک‌ها و مسئولیت خسارات وارده یا فقدان کالا را از زمان تحویل کالا توسط فروشنده کنار کشتی در بندر تعیین شده به‌عهده می‌گیرد.
ادامه دارد.

 

نویسنده: محمد صالح – ذوقی *

In this article

Join the Conversation