به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010

اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت ششم   در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن...

2779
2779
Share

اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1)
The ICC Incoterms 2010 Rules
قسمت ششم

 

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. هم چنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد.
سیر تحول، روند بازنگری در مقررات، دلایل ایجاد تغییرات در متون حقوقی مقررات اینکوترمز طی سال‌های 1936 تا 2010 بررسی و تحلیل متن پیش گفتار مقررات اینکوترمز 2010 ، وظایف و تعهدات یا مسؤلیت‌های فروشنده و خریدار، هزینه‌ها و اقلامی که در قیمت تمام شده کالا یا COST OF GOODS تاثیر می‌گذارند، موضوع انتفال ریسک، بازبینی، بسته بندی و علامت گذاری بسته‌ها از دیگرمواردی بودند که مورد بحث قرار گرفت. و اینک در ادامه بحث به نکات دیگری از موضوع بسته بندی و بازرسی کالا می‌پردازیم:
در مقدمه این نوشته‌ها اشاره شد که کار گروه تشکیل شده در اتاق بازرگانی بین المللی پاریس، در جریان بازنگری 2010 مقررات اینکوترمز سعی کردند که متن جدید تا حد امکان از ابهام و کلی گویی به دور باشد. اما مفاد بند 9 از وظایف فروشنده در این خصوص چندان موفق به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل و با توجه به کلی گویی‌ها و ابهام‌های موجود در بند 9 از وظایف فروشنده در ارتباط با موضوع مهم بسته بندی کالا در مقررات اینکوترمز 2010، توصیه کارشناسان و حقوق دانان تجارت بین المللی به بازرگانان خودداری از درج اصطلاحات و واژه‌های کلی و قابل تفسیر در قرارداد در ارتباط با نوع بسته بندی کالا است. به عبارت دیگر راه حل کارشناسی برای دوری جستن از ابهامات، تعریف دقیق و روشن نوع بسته بندی کالا با ذکر جزییات در اسناد خرید و قرارداد فیمابین است.
شاید ذکر یک مثال در ارتباط با موضوع بسته بندی در قرارداد راه گشا باشد. شرط بسته بندی در یک قرارداد خرید لوازم و قطعات یدکی کامپیوتر:
Packing : Standard Export Packing
Packing : In Cartons fastened with 2 plastic belts and wrapped in nylon covers, each 100 Cartons in 20 F Containers
به عقیده شما، کدام یک از موارد مندرج در بند 1 و 2 نوع بسته بندی مورد نیاز را دقیق‌تر و روشن‌تر در متن قرارداد یاد آوری نموده است؟
ذکر این نکته نیز لازم است که درپاراگراف نهایی مقدمه مقررات اینکوترمز 2010 به موضوع مهمی در ارتباط با بسته بندی اشاره شده است که حاکی از توصیه‌های زیر است :
واژه بسته بندی برای اهداف گوناگونی به کار می‌رود ، شامل :
1- بسته بندی کالا حسب درخواست و طبق مندرجات قرارداد فروش
2- بسته بندی کالا مناسب با شرایط حمل
3- بارچینی کالاهای بسته بندی شده در کانتینر یا سایر وسایل حمل
واژه بسته بندی در مقررات اینکوترمز 2010 ، به معنای موارد 1 و 2، ذ کر شده در بالا است و در ارتباط با بارچینی کالا در کانتینر، مقررات اینکوترمز 2010 وظیفه‌ای برای فروشنده تعیین نکرده است، بنا بر این طرفین قرارداد باید در موارد لزوم این موضوع را در قرارداد فروش درج و اضافه نمایند.

بازرسی کالا و تفاوت آن با مقوله بازبینی Inspection vs Checking Operations

در بند الف 9 از وظایف فروشنده، اینکوترمز به پرداخت هزینه عملیات بازبینی از قبیل کنترل کیفیت، اندازه گیری، توزین و شمارش از سوی فروشنده اشاره نموده است، در حالی که بند ب 9 از وظایف خریدار، پرداخت هزینه بازرسی کالا Inspection of Good را به عهده خریدار گذاشته است،
نکته‌ای که می‌تواند موضوع بحث و مناقشه بین فروشنده و خریدار قرارگیرد و هر یک دلایل و استدلال‌های خود را بیان کنند. اما استدلال کارگروه اینکوترمز درICC چیست و چه تفاوتی بین این دو موضوع نهفته است؟
واقعیت این است که در متن مقررات اینکوترمز از بدو انتشار در سال 1936 تاکنون، پرداخت هزینه بازبینی Checking Operations از وظایف فروشنده است و فروشنده باید به منظور تحویل کالا طبق قرارداد فیمابین نسبت به کنترل کمی و کیفی کالای مورد معامله و حصول اطمینان از انطباق کالا اقدام لازم به عمل آورد و هزینه‌های مربوطه را نیز بپردازد.
اما در بازنگری سال 1990 درمفاد مقررات اینکوترمز، کار گروه اینکوترمزICC ، با توجه به ضوابط سازمان تجارت جهانی WTO و برای اولین بار به الزام و اجبار مقررات کشور صادرکننده کالا در انجام بازرسی قبل از حمل، موسوم به Pre-Shipment Inspection (PSI) اشاره نموده است که علاوه بر کنترل کمی و کیفی شامل عملیات بررسی ارزش و قیمت صادراتی کالا (که از آن با عبارت Price Verification در مقررات سازمان تجارت جهانی یاد شده است) نیز می‌شود. به همین دلیل بند ب 9 از بخش وظایف خریداربه بازرسی کالا اختصاص داده شده و هزینه‌های بازرسی مذکور را نیز به عهده خریدار گذاشته است، مگر این که بازرسی مذکور به دلیل مقررات اجباری کشور صادر کننده کالا انجام شده باشد. البته در صورتی که طرفین قرارداد از اصطلاحات «تحویل در محل کار فروشنده» EXW یا «تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی» DDP استفاده کنند، به نحو دیگری عمل می‌شود. بدین ترتیب که در قرارداد « تحویل در محل کار EXW»، که یک مبنای فروش داخلی در کشور فروشنده تلقی می‌شود، حتی در صورت اجباری بودن عملیات بازرسی قبل از حمل در کشور فروشنده، پرداخت هزینه بازرسی به عهده خریدار است ولی در مبنای DDP هزینه این عملیات توسط فروشنده پرداخت می‌شود.

ادامه دارد…

*
کارشناس و تحلیل‌گر مسایل تجارت بین‌الملل
مدرس اینکوترمز 2010 ، تایید شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
عضو کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
مشاور امور بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی PSI

 

نویسنده: محمد صالح – ذوقی *

In this article