به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا جریمه گرفته‌اید؟! راه حل دارد!

پرداخت جریمه دراین حالت شما پس از پرداخت جریمه خود قبول می‌کنید که مقصر هستید. در بعضی موارد انتخاب این راه اثر منفی بر بیمه شما خواهد گذاشت....

1139
1139
Share

Car insurance

پرداخت جریمه

دراین حالت شما پس از پرداخت جریمه خود قبول می‌کنید که مقصر هستید. در بعضی موارد انتخاب این راه اثر منفی بر بیمه شما خواهد گذاشت. زیرا این امر در سابقه رانندگی شما ثبت خواهد شد و شرکت‌های بیمه  سوابق رانندگی را برای تعیین هزینه بیمه در نظر می‌گیرند.

 

اعتراف به اشتباه و شرح آن

این مورد مربوط به زمانی است که شما در در دادگاه ترافیک حاضر شده‌اید و به شما این فرجه داده شده که در مورد خلافی که در زمان مشخص انجام داده‌اید، توضیح دهید.

شما در واقع درخواست می‌کنید که با دادستان (Crown Attorney) ملاقات کنید. این ملاقات به

(first attendance meeting) جلسه ملاقات با دادستان معروف است، اگر با (Crown Attorney) دادستان به توافق برسید ممکن است تغییری در محکومیت یا جریمه ایجاد شود. محکومیت شما براساس توافق‌تان  با دادستان ثبت خواهد شد.

 

درخواست محاکمه در دادگاه این مورد در زمانی است که شما بخواهید خودتان در دادگاه حضور یابید یا نماینده خود را به دادگاه بفرستید. با انتخاب اینکه «من مقصر نیستم و یک محاکمه می‌خواهم» شما و یا نماینده شما فرصتی بدست خواهید آورد تا در باره مدارک و شواهدی که علیه شما است از افسر و شاهدین پرسش نمائید و پس از قسم خوردن واقعه را از دید خود برای دادگاه تعریف می‌کنید. تمامی شاهدین در زمان محاکمه حاضر خواهند بود. اگر محکومیت اولیه شما ثابت شود، جریمه شما همان جریمه ثبت شده روی برگه جریمه اصلی است.

 

 

 

In this article