به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا حیوانات هم حقوقی دارند؟

 طی سالیان طولانی، قانونگذاران کانادائی به حیوانات فقط از جنبه دارائی نگاه می‌کردند و در مقابل سوءاستفاده و بدرفتاری با آنها بسیار بی‌اعتنا بودند. اما اخیرا قوانین محافظت...

2261
2261
Share

 طی سالیان طولانی، قانونگذاران کانادائی به حیوانات فقط از جنبه دارائی نگاه می‌کردند و در مقابل سوءاستفاده و بدرفتاری با آنها بسیار بی‌اعتنا بودند. اما اخیرا قوانین محافظت از حیوانات تغییرات زیادی پیدا کرده است.

در تمامی سطوح دولتی، از آئین‌نامه‌های شهری تا قوانین استانی شکار، در قوانین کیفری (Criminal Code) فدرال این موضوع به رسمیت شناخته می‌شود که حیوانات نیز دارای حقوق هستند و یا دست کم،  جامعه در رفتار و محافظت از حیوانات مسئولیت‌های اساسی دارد.

در قوانین کیفری، اعلامیه‌ای وجود دارد که مجازات‌های سوءاستفاده یا بدرفتاری باید به اندازه کافی جدی باشد که متخلفان را از کار خود باز دارد. بسیاری از مردم اینگونه استدلال می‌کنند که رفتاری که سزاوار سرزنش است نه تنها حیوانات بلکه جامعه را نیز تهدید می‌کند.

مطالعات رفتارهای جزائی، این موضوع را نشان می‌دهند که اعمال ظالمانه عمدی منجر به افزایش رویدادهای خشونت بار می‌شود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از قاتلان زنجیره‌ای پیشینه‌ای از آزار حیوانات را نیز دارند.

اخیرا دولت فدرال اصلاحاتی را در قوانین کیفری در رابطه با حیوانات را مورد بحث قرار داده است که درصورت تصویب و اجرا، قوانین ضد خشونت را تقویت می‌کنند و بر جدی بودن عدم سوءاستفاده و بدرفتاری با حیوانات تاکید می‌کنند.

ازجمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

. محکم کردن قوانین مرتبط با خشونت علیه حیوانات و خارج کردن این دسته از جرایم از جرایم مربوط به اموال و دارایی‌ها.

. غیرقانونی بودن کشتار بی‌رحمانه حیوانات.

. افزایش مجازات خشونت عمدی

 تا پنج سال زندان و جریمه مالی بدون هیچ محدودیتی.

. دادن اختیار به قاضی برای محکوم کردن فرد متهم به خشونت علیه حیوانات به پرداخت جریمه نقدی به سازمان‌های حمایت از حیوانات.

درصورت آشکارشدن این موضوع که شخصی سوء‌سابقه رفتار خشونت آمیز با حیوانات داشته، ممکن است برای هر مدت زمانی که قاضی مناسب تشخیص دهد، حق نگهداری حیوان از وی گرفته شود.

قوانینی که بر سرنوشت حیوانات تاثیر مستقیم می‌گذارند، از سال 1892 تغییر چندانی نداشته‌اند. هر چند که اصلاحات پیشنهادی می‌توانند تغییر عمده‌ای در این قوانین ایجاد کنند. ولی این اصلاحات که از طرف دوستداران حیوانات مورد حمایت قرار می‌گیرند هنوز نتوانسته‌اند راه خود را به تمام قوانین باز کنند.

 همه ما این موضوع را تائید می‌کنیم که با تمام حیوانات یکسان رفتار نمی‌شود. برای نمونه حیوانات خانگی دوستان صمیمی ما هستند، در حالیکه از بقیه به عنوان خوراک، لباس، سرگرمی و انجام آزمایشات علمی استفاده می‌شود. در حال حاضر، قانونگذاران در این رابطه نتوانسته‌اند حد میانه‌ای پیدا کنند که همه را راضی و خشنود کند.

In this article