به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا ضبط مکالمات تلفنی در کانادا قانونی است؟

به طور کلی ضبط مکالمات تلفنی خصوصی دو یا چند فرد به صورت مخفیانه غیر قانونی است. طبق قانون کیفری کانادا و استان آنتاریو، نصب هر گونه دستگاه...

2860
2860
Share

به طور کلی ضبط مکالمات تلفنی خصوصی دو یا چند فرد به صورت مخفیانه غیر قانونی است. طبق قانون کیفری کانادا و استان آنتاریو، نصب هر گونه دستگاه الکترونیکی، مکانیکی، الکترو مغناطیس، شنود، و یا هر گونه دستگاه دیگر به منظور ضبط مکالمات خصوصی دیگران تا پنج سال زندان خواهد داشت. اگر فرد شاکی به صورت جداگانه برای دادرسی مدنی اقدام نکرده باشد، قانون کیفری می‌تواند فرد خاطی را تا ۵ هزار دلار نیز جریمه نماید. اما اگر ضبط مکالمه با اطلاع و رضایت ضمنی و یا صریح فرد و یا دیگر طرفین مکالمه صورت بگیرد، غیر قانونی نبوده و این قانون لازم الاجرا نخواهد بود. رضایت از ضبط و یا شنود مکالمات می‌تواند ضمنی و یا صریح اعلام شود. اگر شخصی که مکالمه را ضبط یا شنود می‌کند خود یکی از طرفین مکالمه باشد رضایت ضمنی محسوب می‌شود. در سال 1993 قانونی توسط مجلس تصویب شد که طی این قانون اگر مکالمه بین چند نفر صورت بگیرد، رضایت به ضبط و یا شنود مکالمه تنها توسط یک فرد نیز قابل قبول است.
قانون ضبط مکالمات خصوصی برای پلیس و دیگر مراجع دولتی نیز مانند سایر شهروندان خواهد بود. به غیر از شرایط خاص، پلیس باید از قبل جهت ضبط مکالمات خصوصی دیگران حکم دریافت کند. باید در نظر داشت که پلیس در شرایط خاص می‌تواند به صورت نا محسوس مدارک و شواهد صوتی تهیه کند.

قانون مربوط به تلفن‌های همراه
در سال 1993، مجلس قانون کیفری جدیدی تصویب کرد که طبق آن شنود تلفن‌های همراه نیز ممنوع ‌شد. طبق این قانون اگر فرد یا افرادی در ضبط یا شنود مکالمات تلفن همراه شرکت داشته باشند، می‌توانند به پنج سال زندان محکوم شوند. این قانون در جهت عکس ماده‌ای است که می‌گوید مکالمات تلفن همراه مکالمات خصوصی محسوب نمی‌شوند. باید توجه داشت این قانون تنها زمانی اجرا می‌شود که ضبط مکالمه با سوءنیت همراه باشد.

In this article

Join the Conversation