به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا می‌توانم فرزندانم را در خانه تنها بگذارم و بیرون بروم؟

قانون کانادا می‌گوید که رها کردن و یا در معرض خطر قرار دادن کودکان زیر 10 سال، قانون‌شکنی محسوب می‌شود. پس، در صورت چنین اقدامی ممکن است مجرم...

3784
3784
Share

قانون کانادا می‌گوید که رها کردن و یا در معرض خطر قرار دادن کودکان زیر 10 سال، قانون‌شکنی محسوب می‌شود. پس، در صورت چنین اقدامی ممکن است مجرم شناخته شوید. قانون دیگر، قانون حمایت از کودکان و خانواده در استان‌های مختلف است که از کودکان در مقابل آسیب‌ها، حمایت می‌کند. سن مجاز برای تنها ماندن کودکان در منزل، از یک استان به استان دیگر، متفاوت است. در برخی از استان‌ها نیز قانون مشخصی در این رابطه وجود ندارد. طبق اعلام شورای ایمنی در کانادا، خانواده‌ها نباید کودکان زیر 10 سال را در خانه تنها بگذارند و تنها ماندن کودکان بالای 10 سال نیز کاملا به میزان بالغ بودن این کودکان بستگی دارد. قبل از این که فرزند خود را در خانه تنها بگذارید، این سئوال‌ها را از خود بپرسید:
• آیا فرزند من به اندازه کافی عاقل است که در خانه تنها بماند؟
• آیا امن خواهد بود؟
• اگر نیاز به کمک داشت، می‌داند چه باید بکند؟
• برای چه مدت او تنها خواهد بود؟
دولت استانی اگر احساس کند که کودکان در خطر هستند و یا مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته‌اند، آن‌ها را از خانه خواهد برد.

In this article

Join the Conversation