به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اختلافات رایج در پروژه‌های ساختمانی

وجود اختلاف و طرح شکایات در پروژه‌های ساخت و یا بازسازی ساختمان، امری رایج است. چرا که در هر پروژه، طرفین معامله باید بتوانند کار را مطابق توافقات...

1675
1675
Share

وجود اختلاف و طرح شکایات در پروژه‌های ساخت و یا بازسازی ساختمان، امری رایج است. چرا که در هر پروژه، طرفین معامله باید بتوانند کار را مطابق توافقات انجام شده پیش ببرند. صاحب ملک، شرکت سازنده و پیمانکارانی که با آن همکاری دارند، بانک یا موسسه مالی مسئول در پروژه، هر یک تعهدات و مسئولیت‌هایی‌ دارند که اگر بدرستی انجام نشوند می‌توانند عواقب سنگینی‌ بدنبال داشته باشند. اگر پروژه به موقع تحویل داده نشود، یا از نظر کیفی نقص یا کمبودی داشته باشد، صاحب ملک می‌تواند از شرکت سازنده شکایت کند. از سوی دیگر، اشخاصی‌ که در صنعت ساخت و ساز کار می‌کنند، در صورت عدم دریافت به موقع مبالغ توافقی برای پروژه، می‌توانند ملک را به رهن “Lien” خود درآورند تا هیچ گونه خرید و فروشی بر روی آن انجام نگیرد.

رهن ملک
وقتی‌ پروژه ساختمانی تکمیل می‌شود، شرکت سازنده یا پیمانکارانی که در انجام پروژه با آن شرکت همکاری کرده‌اند می‌توانند تا زمانی‌که دستمزد کار خود و هزینه مواد ساختمانی یا دیگر مخارج را دریافت کنند ملک را تحت رهن قرار دهند. ممکن است صاحب ملک کلیه مبالغ توافقی را به شرکت سازنده پرداخت کرده باشد، اما ملک هنوز از طرف پیمانکاران تحت رهن باشد، حتی اگر پیمانکاران مذکور مستقیما با صاحب ملک طرف قرارداد نباشند. در این حالت تا زمانی که شرکت سازنده، بدهی خود را به پیمانکاران نپردازد، این رهن ادامه خواهد داشت.

تعهدات شرکت سازنده
شرکت سازنده موظف است پس از دریافت پول از صاحب ملک، ابتدا با پیمانکارانی که برای انجام پروژه استخدام کرده است تسویه حساب کند. همچنین طبق قانون “Construction Lien Act”, شرکت سازنده ملزم است ۱۰ درصد از میزان پول دریافتی را تحت عنوان “Holdback” کنار بگذارد. اگر شرکت سازنده مبالغ را طبق توافق به پیمانکاران نپردازد، آنها می‌توانند از شرکت شکایت کرده و ملک را تحت رهن خود درآورند.

اگر شرکت سازنده تعطیل شود تکلیف چیست؟
اگر شرکت سازنده به هر دلیل تعطیل شود، پیمانکاران برای دریافت دستمزد و هزینه‌هایی‌ که در پروژه صرف کرده‌اند راه‌های دیگری در اختیار دارند. در برخی‌ موارد، آنها می‌توانند از صاحب ملک شکایت کنند. اگر طرف سوم، یعنی‌ بانک یا موسسه مالی‌ که پول را به شرکت پرداخته، با دانستن اینکه این وجه امانت یا سرمایه امانی بوده است آنرا پرداخت کرده است، پیمانکاران می‌توانند از بانک یا موسسه مالی شکایت کنند. همچنین اگر مدیران و مسئولین شرکت سازنده، اعمالی مرتکب شده‌اند که به نحوی نقض تعهدات شرکت بوده است، پیمانکاران می‌توانند از آنان شکایت کنند.
اغلب شکایات مربوط به پروژه‌های ساخت و ساز، بدلیل نقص کیفیتی، تاخیر در تکمیل پروژه، رهن ملک یا اختلاف در مورد وجه امانتی نزد موسسات مالی و مواردی از این قبیل هستند. هر یک از طرفین معامله در یک پروژه، مانند صاحبان املاک، شرکت‌های سازنده، موسسات مالی و پیمانکاران، می‌توانند در صورت وجود اختلاف یا نارضایتی، با مراجعه به یک وکیل شکایت خود را تنظیم و از طریق دادگاه پیگیری کنند.

 

In this article