به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

از گزینش های”ورود سریع” چه خبر؟

متقاضیان در نوبت حتما بخوانند! داوطلبان واجد شرایطی که برای مهاجرت به کانادا از طریق “ورود سریع” Express Entry اقدام کرده اند، حتما اطلاع دارند که گزینش آن...

3777
3777
Share

متقاضیان در نوبت حتما بخوانند!

داوطلبان واجد شرایطی که برای مهاجرت به کانادا از طریق “ورود سریع” Express Entry اقدام کرده اند، حتما اطلاع دارند که گزینش آن ها بر اساس “نظام درجه بندی جامع” CRS صورت می گیرد. خبر های خوشی در این ارتباط برای شما داریم. خوشبختانه شیب امتیازات CRS، به ویژه در طول چهار قرعه کشی اخیر، هم چنان رو به پایین است و بدین ترتیب برای متقاضیان بیش تری دعوت نامه ارسال می شود. با این روند هم چنین می توان انتظار داشت که امتیازات لازم در قرعه کشی های آینده باز هم کاهش یابد. جدید ترین اطلاعات گزینش های ورود سریع از اول ژانویه تا هفدهم جولای پیش روی شما قرار دارد.

 • دولت کانادا هر بار که گزینش انجام می دهد، متقاضیان دارای امتیاز بالا را بر اساس اولویت انتخاب می کند.
 • برای افراد گزینش شده، دعوت نامه تقاضای اقامت دایم ارسال می شود.
 • متقاضیان پس از دریافت دعوت نامه 60 روز فرصت دارند تا تقاضای الکترونیکی خود را تکمیل کنند.
 • پس از تکمیل درخواست، دولت کانادا ظرف 6 ماه به درخواست شما رسیدگی می کند، که در برخی از درخواست های اولیه، این زمان حتی تنها سه ماه بوده است.
 • این سیستم جذب مهاجر از یکم ژانویه 2015 شروع به کار کرد و اولین گزینش در 31 همان ماه انجام شد.
 • حداقل امتیاز قابل قبول در یک گزینش 451 بود که در قرعه کشی اخیر، 17 جولای اتفاق افتاد.
 • بیش ترین تعداد دعوت نامه برای تقاضا در یک نوبت قرعه کشی 1637 عدد بود که در 27 مارس انجام شد و کم ترین تعداد دعوت نامه صادر شده در یک قرعه کشی برای 715 نفر انجام شده است.
 • بیش ترین کاهش در امتیازات CRS لازم بین دو قرعه کشی متوالی 273 امتیاز بود که بین قرعه کشی های 22 می تا 12 جون اتفاق افتاد.
 • کم ترین کاهش در امتیازات CRS لازم بین دو قرعه کشی متوالی 6 امتیاز بین قرعه کشی های 27 جون تا 10 جولای بود.
 • بیش ترین افزایش در امتیازات CRS لازم 302 امتیاز بود که بین دو قرعه کشی متوالی 17 آوریل تا 22 می صورت گرفت.
 • طولانی ترین فاصله بین دو قرعه کشی متوالی 35 روز، از 17 آوریل تا 22 می و کوتاه ترین فاصله بین دو قرعه کشی متوالی 7 روزبود که چهار بار اتفاق افتاد.
 • تاکنون تعداد کل دعوت نامه های صادر شده برای متقاضیان 15100 عدد بوده است.

جدول قرعه کشی های “ورود سریع”

برنامه های مشخص شده حد اقل امتیازات       لازم CRS تعداد دعوت نامه های صادره تاریخ صدور دعوت نامه نوبت قرعه کشی “ورود سریع”
تمام برنامه ها 886 779 31 ژانویه 2015 اول
تمام برنامه ها 818 779 7 فوریه 2015 دوم
تجربه کار کانادایی 808 849 20 فوریه 2015 سوم
تمام برنامه ها 735 1187 27 فوریه 2015 چهارم
تمام برنامه ها 481 1620 20 مارس 2015 پنجم
تمام برنامه ها 453 1637 27 مارس 2015 ششم
تمام برنامه ها 469 925 10 آوریل 2015 هفتم
تمام برنامه ها 453 715 17 آوریل 2015 هشتم
تمام برنامه ها 755 1361 22 می 2015 نهم
تمام برنامه ها 482 1501 12 جون 2015 دهم
تمام برنامه ها 469 1575 27 جون 2015 یازدهم
تمام برنامه ها 463 1516 10 جولای 2015 دوازدهم
تمام برنامه ها 451 1581 17 جولای 2015 سیزدهم

گردآوری و ترجمه: شهرام کریم زاده

 

In this article