به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصل دهم منشور

اصل دهم منشور در مورد افرادی است که دستگیر و یا بازداشت شده‌اند. این اصل به متهم این حق را می‌دهد که قانونی بودن بازداشت را زیر سوال...

1998
1998
Share

اصل دهم منشور در مورد افرادی است که دستگیر و یا بازداشت شده‌اند. این اصل به متهم این حق را می‌دهد که قانونی بودن بازداشت را زیر سوال ببرد. پلیس موظف است که دلیل دستگیری و یا بازداشت را برای متهم توضیح دهد. همچنین این اصل تضمین می‌کند که متهم حق دارد با یک وکیل در مورد وضعیت خود مشاوره کند و پلیس موظف است هنگام دستگیری هر فرد این حق او را به او یادآوری کند و از وجود مشاوره حقوقی رایگان نیز به فرد اطلاعاتی‌ بدهد. فرد متهم بر اساس اصل دهم حق دارد از دادگاه بخواهد که در مورد قانونی‌ بودن دستگیری خود و رعایت حقوق او بر اساس اصل دهم تصمیم گیری کند. اگر دادگاه دستگیری او را غیر قانونی‌ و بر خلاف حقوق اولیه بداند، متهم حق دارد از دادگاه تقاضا کند که او را آزاد نماید.
امکان محدود کردن اصل دهم نیز، مانند بعضی‌ دیگر از اصول منشور، بر اساس اصل یکم وجود دارد. …… ولی‌ این اصل یکی‌ از اصول مهم در بسیاری از پرونده‌های جنائی محسوب می‌‌شود و اثرات مهمی را بر آنها گذاشته است.

In this article