به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصل ششم منشور

در این شماره در مورد اصل ۶ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا توضیح می‌دهیم. اصل ۶ منشور در باره حق آزادی جابجائی شهروندان و مقیمان دائم کانادا صحبت...

2040
2040
Share


در این شماره در مورد اصل ۶ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا توضیح می‌دهیم. اصل ۶ منشور در باره حق آزادی جابجائی شهروندان و مقیمان دائم کانادا صحبت می‌کند. بر اساس این اصل، شهروندان کانادائی از حق ورود و خروج به کانادا در هر زمان که بخواهند، برخوردار هستند. در واقع اصل ۶ حق آزادی جابجائی از محلی به محل دیگر را برای کانادایی‌ها تضمین می‌کند. البته قوانینی مانند قانون استرداد مجرمین هر چند بر خلاف اصل ۶ منشور به نظر می‌رسند ولی‌ به علت وجود دلایل محکم و منطقی،‌ قابل قبول و اجرا هستند.

همچنین بر اساس بند ۲ این اصل، شهروندان و مقیمان دائم کانادا حق جابجایی و زندگی‌ در هر یک از استان‌های کانادا را دارا بوده و اعمال هر گونه ممنوعیت در جابجایی مقیمان دائم یا شهروندان کانادا بر خلاف منشور شمرده می‌شود. باید توجه داشت که این اصل، همانند اصل‌های دیگر منشور، بر اساس اصل یک می‌تواند محدود شود.

 به علاوه در بند سه و چهار اصل ۶ نیز، محدودیت‌هایی‌ برای این اصل مشخص شده است. بر اساس این محدودیت‌ها، به طور مثال ایجاد قوانین مربوط به شرط حداقل اقامت در یک استان برای بهره مند شدن از مزایای اجتماعی آن‌ استان برخلاف منشور نخواهد بود.

در آخر می‌توان گفت، بسیاری از چالش‌های وارده در مورد قوانینی که مخالف اصل ۶ منشور بوده‌اند با وجود اصل ۱ و موافقت دادگاه بر وجود دلیلی‌ محکم و منطقی‌ برای محدود کردن اصل ۶، صحیح و قابل اجرا باقی‌ مانده‌اند.

In this article