به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصل هشتم منشور حقوق و آزادی‌های کانادا

اصل هشتم منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، تمام افراد را در برابر بازرسی بدون دلیل حمایت می‌کند. این حق در واقع تضمینی از جانب قانون اساسی کشور بر...

1525
1525
Share

اصل هشتم منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، تمام افراد را در برابر بازرسی بدون دلیل حمایت می‌کند. این حق در واقع تضمینی از جانب قانون اساسی کشور بر حق حفظ حریم خصوصی افراد است و از دخالت بیدلیل دولت به حریم خصوصی افراد جلوگیری میکند. اصل هشتم شامل حفاظت از اطلاعات شخصی افراد در مکان‌های خصوصی فرد، ورود به ملک خصوصی افراد، ایست بازرسی و غیره می‌شود.
بر اساس اصل (2)۲۴ منشور، هر مدرک به دست آمده بر علیه متهم که با نقض اصل هشتم منشور به دست آمده باشد، از ادله اثبات جرم خارج می‌شود و دولت نمیتواند از اینگونه مدارک برای اثبات یک جرم استفاده کند.
هر چند باید در نظر داشت که هر بازرسی مشمول این اصل نخواهد شد و تنها بازرسی که انتظار فرد از حفظ حریم خصوصی او را به طور غیر منطقی و غیر قابل قبول نقض کند، بر خلاف اصل هشتم خواهد بود. به طور مثال یک محل مسکونی برای فردی که به عنوان مهمان وارد آن میشود به اندازه فردی که به طور دائم در آن خانه ساکن است حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. همچنین معمولا پلیس حق ندارد بدون مجوز وارد خانه مسکونی شود ولی می‌تواند وارد محل کار و تجارت افراد شود و از اجرای اصول و قوانین دولت در آن محل اطمینان حاصل کند.
اصل هشتم به طور کلی، دولت و ماموران دولتی، بطور مثال پلیس، را موظف می‌کند که وظایف خود را با تبعیت از این اصل و حفظ حریم خصوصی افراد انجام دهند

In this article