به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اقدامات ابتدایی برای اخذ مجوز تحصیل در کانادا

اگر قصد دارید در کانادا تحصیل کنید و برای مدت بیش از 6 ماه در کانادا اقامت داشته باشید، در اولین قدم باید از موسسه آموزش کانادا (DLI)...

1568
1568
Share

اگر قصد دارید در کانادا تحصیل کنید و برای مدت بیش از 6 ماه در کانادا اقامت داشته باشید، در اولین قدم باید از موسسه آموزش کانادا (DLI) که مورد تایید دولت کانادا است، پذیرش بگیرید. تنها موسسات آموزشی تایید شده می‌توانند برای شما درخواست تحصیل در کانادا را صادر نمایند. زمانی که نامه قبولی خود را از یکی از موسسات مورد تایید دولت دریافت نمودید، می‌توانید جهت اخذ ویزای تحصیلی، اقدام کنید. درخواست خود را از یکی از مراکز زیر پی‌گیری کنید:
1. از دفتر ویزای کانادا در کشور خودتان؛
2. از دفتر ویزای کانادا در کشوری که از لحاظ حقوقی آنجا ساکن هستید؛ یا
3. از مرز ورودی کشور کانادا (تنها برای افراد مقیم دایم ایالات متحده کانادا، سنت پیر و میکلون، و گرین لند).
تمامی ویزاهای تحصیلی جدید، در مرز ورودی کانادا صادر خواهند شد. برای تمام اشخاص متقاضی تحصیل در کانادا که اجازه‌نامه تحصیلشان توسط یکی از دفاتر ویزای کانادا تایید و صادر شده باشد، با ارایه این نامه در مرز ورودی کانادا، مجوز تحصیلشان در پاسپورتشان ثبت خواهد شد. مجوز تحصیلی صادره باید مطابق با مدت زمان تحصیلی شخص متقاضی باشد. این در مورد افرادی است که برای ورود به کانادا به ویزا نیاز ندارند.
متقاضیانی که برای اقامت کوتاه مدت در کانادا به ویزا احتیاج دارند، باید زمان ارسال درخواست و مدارکشان به دفتر ویزای کانادا، پاسپورتشان را نیز ارایه دهند. بدین ترتیب ویزای اقامت کوتاه مدت در پاسپورت متقاضی ثبت می‌شود تا از این طریق بتواند وارد خاک کانادا شود و آنجا مجوز تحصیل در کانادا در پاسپورتش صادر خواهد شد.

In this article

Join the Conversation