به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

امیلی مرفی Emily Murphy

اميلي مرفي “Emily Murphy”، فعال حقوق زنان، نويسنده و ژورناليست با نام مستعار نويسندگي “Janey Canuck” از تاثيرگذارترين زنان کانادا در قرن بيستم به شمار مي‌رود. اميلي مرفي...

1695
1695
Share

اميلي مرفي “Emily Murphy”، فعال حقوق زنان، نويسنده و ژورناليست با نام مستعار نويسندگي “Janey Canuck” از تاثيرگذارترين زنان کانادا در قرن بيستم به شمار مي‌رود.

اميلي مرفي در 14 مارچ سال 1868 در “Cookstown” انتاريو در خانواده‌اي شناخته شده از لحاظ حقوقي سياسي به دنيا آمد. او تحصيلات آکادميک خود را در تورنتو در مدرسه خصوصي “Bishop Strachan” تکميل کرد و همسر آينده خود “Arthur Murphy” را در آنجا ملاقات کرد و به اين ترتيب ازدواج آنها در سال 1878 رقم خورد.

بعد از مرگ ناگهاني يکي از دخترانشان، آنها در سال 1903 به منيتبا و سپس در سال 1907 به آلبرتا مهاجرت کردند. پس از مهاجرت به آلبرتا، اميلي مرفي تحت تاثير مشاهده فقر و شرايط بسيار دشوار براي تعداد زيادي از زنان هم عصر خود، ستادي را براي دفاع از حقوق زنان به راه انداخت تا از دارايي‌هاي زنان متأهل محافظت کند. سرانجام پس از تلاش‌هاي فراوان اميلي و حمايت‌هاي فراوان ديگر زنان، در سال 1911 در آلبرتا قانوني تصويب شد به نام قانون “Dower Act” که يک سوم از دارايي‌هاي مرد را حق قانوني زن مي‌دانست. بدين گونه با چنين موفقيت بزرگي، شهرت اميلي به عنوان فعال حقوق زنان تثبيت شد. در بين سال‌هاي 1913 تا 1920، او در بيش از بيست سازمان مربوط به امور زنان مشغول به خدمت بود.

در سال 1916 اميلي مرفي اولين زن کانادايي بود که به عنوان دادرس پليس در اِدمنتون و سپس آلبرتا منصوب شد. او در مدت خدمت خود به عنوان يک زن پليس و رودررويي با معضلات و مشکلات مختلف جامعه کمپين‌هايي را بر ضد قتل و جنايت، فحشا و قاچاق داروها و مواد مخدر برپا کرد. او هم چنين به نوشتن مقالات گوناگوني در راستاي ريشه‌يابي براي چنين جرم‌هاي مافيايي پرداخت و به اين ترتيب کتاب مشهور او به نام “Black Candle” در سال 1922 منتشر شد.

تا به آن زمان، کلمه شخص “Person” در قوانين بريتانياي حاکم برکانادا تنها شامل مردان مي‌شد و از اين رو اميلي مرفي بيشتر از يک دهه کمپيني را براي به رسميت شناختن حقوق زنان و به عنوان فردي در قانون راه اندازي و رهبري کرد. او به همراه و حمايت چهار زن ديگر از فعالان مدافع حقوق زنان در آلبرتا پرونده “Persons’ Case” را به “Privy Council” در بريتانيا برد و از آن دفاع کرد. که سرانجام در سال 1929، بر طبق قانون بريتانيا آمريکاي شمالي “BNA” زنان به عنوان شخص شناخته شدند. قابل ذکر است که در اکتبر سال 2009، مجلس کانادا اين پنج زن را به عنوان سناتورهاي افتخاري خود به رسميت شناخت.

اميلي مرفي دستاوردهاي مثبت فراواني در ارتقاء موقعيت و حقوق زنان در کانادا داشت. از اين رو، اکنون به عنوان يادبود و بزرگداشت اميلي مرفي که در سن 65 سالگي در 17 اکتبر 1933 در اِدمنتون درگذشت، خانه او در محوطه دانشگاه آلبرتا به عنوان سکونت‌گاه اشخاص تاريخي کانادا ثبت گرديده و مکاني براي ارائه خدمات حقوقي به دانش آموزان است.

In this article