به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

ایمن‌سازی کارگاه‌های صنعتی

هدف از این مقاله آشنایی افراد با محیط‌های کاری و شناخت وظایف خود نسبت به قانون بهداشت و ایمنی محیط کار (OHSA) و مقررات مربوط به آن می‌باشد....

1188
1188
Share

هدف از این مقاله آشنایی افراد با محیط‌های کاری و شناخت وظایف خود نسبت به قانون بهداشت و ایمنی محیط کار (OHSA) و مقررات مربوط به آن می‌باشد. این مقاله یک مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند جایگزین OHSA و یا سایر مقررات موجود باشد.

چنانچه ماشین آلات صنعتی طی مراحل نگهداری، تعمیر و دیگر فعالیت‌های محیط‌های کاری بخش صنعت بدرستی حفاظ گذاری و قفل نشده باشند، کارگران در معرض خطر قرار می‌گیرند. این خطرات می‌تواند منجر به جراحات شدید مانند قطع عضو یا مرگ شود. در مواردی اگر ماشین آلات بطور مناسب حفاظ گذاری نشده باشند، ممکن است کارگران به ماشین مربوطه و بخش متحرک آن گیر کنند.
در سال 2012، شورای ایمنی و بیمه محل کار، آماری از جراحات و صدمات وارده به کارگران دریافت کرد که به شرح زیر بوده است:
• 1976 کارگر عضوی از بدنشان در بخشی از ماشین آلات گیر کرده و فشرده شده بود.
• 305 کارگر عضوی از بدنشان در اثر اصطکاک یا فشار، ساییده و خراش یافته (یا پاره شده) یا بدلیل ارتعاش (حرکت رفت و برگشتی سریع بخشی از ماشین)، جراحت یافته بود.
• 367 کارگر دچار قطع عضو شده بودند.
در سال 2013، 17 درصد و یا به عبارتی 2737 مورد از دستورات صادر شده توسط وزارت بازرسان کار تحت مقررات تاسیسات صنعتی، در رابطه با تخلفات مربوط به حفاظ‌گذاری و قفل زدن ماشین آلات بوده است.

وظایف و مسئولیت‌ها
تحت قانون بهداشت و ایمنی محل کار (OHSA) و مقررات تاسیسات صنعتی، کارفرماها، ناظران و کارگران دارای مسئولیت‌هایی هستند که در ادامه مطلب به آن می‌پردازیم.

کارفرمایان: فراهم کردن اطلاعات، دستورالعمل‌ها و نظارت مناسب به منظور حفاظت از کارگران بر عهده کارفرما می‌باشد. به طور مثال، آموزش نحوه قفل زدن و حفاظ گذاری و همچنین حصول اطمینان از شرایط قابل قبول تجهیزات کارگاهی از جمله تعویض یا تعمیر قطعات صدمه دیده ماشین آلات، از وظایف کارفرما می‌باشد. همچنین، حصول اطمینان از حفاظ گذاری مناسب ماشین آلات و یا وجود دستگاهی برای حفاظت کارگران، تمیزکردن، روغن‌کاری، تنظیم، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، قفل کردن سوییچ‌های کنترل یا دیگر مکانیزم‌های کنترل آنها و یا استفاده از دیگر اقدامات موثر احتیاطی جهت جلوگیری از روشن شدن نابهنگام دستگاه‌ها که ممکن است کارگران را در معرض خطر قرار دهد به عنوان وظایف کارفرما محسوب می‌شوند.

ناظران: بکارگیری هر اقدام احتیاطی معقول در شرایط مختلف برای حفاظت از کارگران، حصول اطمینان از این که کارگران مطابق با قوانین و مقررات OHSA عمل می‌کنند، حصول اطمینان از این که کارگران از تجهیزات، دستگاه‌ها و لباس‌های حفاظتی که توسط کارفرما الزامی شده، استفاده می‌نمایند و آگاهی دادن به کارگران نسبت به خطرات بالقوه و موجود مرتبط با ایمنی و بهداشت بر عهده ناظران و بازرسان خواهد بود.

کارگران: پیروی از دستورالعمل‌های مربوط به قفل زدن و حفاظ گذاری، گزارش دادن خطرات مربوط به دستگاه‌ها و دیگر خطرات محیط کار به ناظران، استفاده و بهره برداری ایمن از ماشین آلات و استفاده از دستگاه‌ها و لباس‌های حفاظتی که توسط کارفرما الزامی شده است، وظیفه کارگر می‌باشد.

In this article

Join the Conversation