به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

ا ین کالایی نیست که انتظارش را داشتم، حال چه کنم؟

اگر کالای ناقص و معیوبی خریدید، این حق را دارید که از فروشگاهی که آن جنس را به شما فروخته یا از کارخانه‌ای که آن را طراحی کرده...

1835
1835
Share

اگر کالای ناقص و معیوبی خریدید، این حق را دارید که از فروشگاهی که آن جنس را به شما فروخته یا از کارخانه‌ای که آن را طراحی کرده و ساخته است خسارت بگیرید. معمولا، یک مشتری که جنسی را خریداری و یا خدماتی را دریافت می‌کند این حق را دارد که در صورت مغایرت با شرایط ضمنی معامله از فروشنده طلب خسارت کند. گاهی اوقات شرایط می‌توانند ضمنی (شروطی که در قرارداد ذکر نشده‌اند) باشند. شروط ضمنی شروطی در عرف تجارت هستند.

جبران خسارت تحت ضمانت‌نامه:

ابتدا باید اطمینان پیدا کنید، کالا با ضمانت نامه فروشگاه یا کارخانه آمده است. در این صورت می‌توانید کالا را برگردانید و با تماس گرفتن با فروشگاه یا کارخانه و توضیح مشکلتان، از روش‌های دیگر جبران خسارت استفاده کنید.

جبران خسارت تحت مصوبه فروش کالا:

حتی اگر متوجه شدید کالا با ضمانت‌نامه نیست و یا اینکه فروشنده یا تولید کننده به شما بگوید نقص وارد شده تحت پوشش ضمانت‌نامه نیست، با این حال شما هنوز هم حق دارید که تقاضای جبران خسارت تحت مصوبه فروش کالاها را بکنید.

In this article