به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

بازگشت به مدرسه

با شروع سپتامبر، فصل شکفتن دانش آموزان در سال تحصیلی‌ جدید از راه می‌رسد. پس از استراحت دو ماهه تابستان، لازم است که بازگرداندن فرزندان به برنامه زمانی‌...

1798
1798
Share

با شروع سپتامبر، فصل شکفتن دانش آموزان در سال تحصیلی‌ جدید از راه می‌رسد. پس از استراحت دو ماهه تابستان، لازم است که بازگرداندن فرزندان به برنامه زمانی‌ فصل مدرسه از مدتی‌ قبل شروع شود. در این راستا توصیه‌های زیر قابل توجه است:

  • از یک هفته پیش از شروع مدارس، ساعت خواب فرزندانتان را به نحوی که مناسب مدرسه است تغییر دهید و زمان بیدار شدن و صبحانه خوردن آنها را متناسب با ساعات مدرسه تنظیم کنید.
  • قبل از آغاز مدرسه، برنامهٔ‌ خانه را در مورد تکالیف خانگی، کارهای خانه، وقت تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری (Videogames) مشخص کنید تا از سؤ‌تفاهم‌های بعدی جلوگیری شود.
  • پایبندی به برنامه بسیار مهم است. برنامه تعیین شده را رعایت کنید و اطمینان حاصل کنید که فرزندان شما حتما آنرا رعایت می‌کنند. طولی نخواهد کشید که آنها به برنامه عادت کرده و بدون کمک شما آنرا انجام خواهند داد.
  • هرشب وضعیت هوای روز بعد را ملاحظه کنید و لباس و ناهار فردا را برای فرزند خود مشخص کنید.
  • به فرزندان خود یاد بدهید هنگام عطسه، آرنج خود را جلو دهان بگیرند و تا حد امکان دستش را به چشم و دماغ خود نزنند تا احتمال مبتلا شدن به بیماری کمتر شود.
  • کودکان هر روز در محیط مدرسه چیزهای جدید یاد گرفته و کارهای جدید انجام می‌دهند. از آنها درباره اینکه روزشان چطور گذشت سوال کنید و به پاسخ آنها با دقت گوش بدهید. بر نکات مثبت تاکید کنید، مثلا اینکه بهترین چیزی که آن‌روز اتفاق افتاد چه بوده است.
  • در جریان وقایع مدرسه باشید. کاری کنید که فرزندان شما بدانند شما مرتب با معلم‌ها در تماس هستید.
  • جلسات اولیا و مربیان وقت مناسبی برای تبادل نظر با معلم فراهم می‌کند. با معلم فرزندان خود درباره راه‌های کمک به توسعه نقاط قوت و غلبه بر مشکلات آنها گفتگو کنید.

به امید سال تحصیلی پراز موفقیت برای شما و فرزندانتان

school buss

In this article