به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

با اطمینان اجاره نامه را امضا کنید

  قرارداد اجاره یک توافقنامه بین مستاجر و صاحب ملک است که به مستاجر اجازه می‌دهد در ملک مورد نظر زندگی کند. قرارداد اجاره بصورت ماهیانه، هفتگی و...

2560
2560
Share

 

قرارداد اجاره یک توافقنامه بین مستاجر و صاحب ملک است که به مستاجر اجازه می‌دهد در ملک مورد نظر زندگی کند. قرارداد اجاره بصورت ماهیانه، هفتگی و یا برای یک مدت مشخص بسته می‌شود. همه قراردادهای اجاره، وقتی مدت آنها می‌گذرد خود به خود تمدید می‌شوند و فقط  با یک اطلاعیه کتبی، با یک توافق، و یا یک حکم از طرف LTB پایان می‌یابند.

 LTB  چیست؟

LTB از (Landlord and Tenant Board) گرفته شده است که در فارسی به «شورای حل اختلاف بین مالک و مستاجر» معنی می‌شود. این شورا در 31 ژانویه 2007 در زمانیکه قانون اجاره املاک مسکونی به وجود آمد مطرح شد. این نهاد حقوقی با هدف حل اختلاف‌های بین مالک و مستاجر تاسیس شد.

شورای حل اختلاف مانند یک دادگاه عمل می‌کند و کار خود را با پذیرش دادخواست‌هایی که از سوی مستاجرین و یا مالکین که احساس می‌کنند به حقوق‌شان تجاوز شده است انجام می‌دهد .

 

مقررات در رابطه با اجاره
اگر می‌خواهید مستاجر جدید یک ساختمان باشید، صاحبخانه می‌تواند اجاره بها را به دلخواه خود از شما درخواست کند.

صاحبخانه می‌تواند تنها کرایه اولین و آخرین ماه را در زمان انعقاد قرارداد و قبل از اسبابکشی از شما مطالبه نماید. اجاره ماه آخر را  وثیقه می‌نامند و  نباید بیشتر از یک ماه اجاره بها برای مستاجرین ماهیانه ویا یک هفته اجاره بها برای مستاجرین هفتگی باشد. بیعانه اجاره ماه آخر فقط می‌تواند به عنوان اجاره ماه آخر و یا اجاره هفته آخر استفاده شود. این وثیقه نباید برای تمیزکردن و یا تعمیرخرابی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. سالی یکبار، شما مستحق دریافت بهره حاصل از پیش‌پرداخت اجاره ماه آخر خود هستید. مبلغ بهره معادل مبلغی است که اجاره شما می‌تواند افزایش یابد، که این مبلغ هر ساله تغییر می‌کند.

هرگز فراموش نکنید که برای هر پولی که به صاحبخانه می‌پردازید از او رسید بگیرید. قانون می‌گوید که شما هر وقت از صاحبخانه تقاضای رسید می‌کنید، او موظف است رسید را به شما ارائه دهد. مخصوصا رسید دریافت اجاره را حتما دریافت کنید و برای پرونده خود حفظ کنید.

 

وثیقه برای کلید

صاحبخانه مجاز است که از شما قبل از اینکه اسباب‌کشی کنید، بخواهد که «وثیقه کلید» را پرداخت کنید. این وثیقه فقط می‌تواند معادل هزینه واقعی برای جایگزینی کلید باشد. صاحبخانه همچنین می‌تواند از شما هزینه جایگزینی کلیدهای گمشده را دریافت کند.

توجه داشته باشید اگر صاحبخانه ازشما وثیقه‌ای بعنوان «سپرده خسارت» یا هزینه‌های اضافی درخواست نماید، غیر قانونی محسوب می‌شود.

پس از نقل مکان به  محل مورد اجاره، صاحبخانه حق دارد اجاره بهای شما را طبق ضوابط مقرر سالی یک بار افزایش  دهد. دستورالعمل مربوط به افزایش اجاره خانه توسط دولت استانی هر ساله تعیین می‌شود. به طور مثال در سال 2013 میزان افزایش اجاره بها 5/2% است.

اگر صاحبخانه بخواهد اجاره شما رابالغ بر سطح تعیین شده افزایش دهد، باید 90 روز زودتر کتبا این امر را به شما اطلاع دهد. معمولا صاحبخانه برای اینکه به مستاجر اطلاع دهد که اجاره افزایش خواهد یافت از فرمی بنام N1  استفاده می‌کند.

در بعضی از موارد، صاحبخانه می‌تواند تحت شرایط خاصی حتی اگر مستاجر موافقت نکند اجاره بها را بیشتر از شاخص سالانه افزایش دهد. این امر (AGI) نامیده می‌شود.صاحبخانه تنها در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشد می‌تواند برای (AGI) تقاضا کند.

افزایش غیر معمول مالیات شهرداری یا  هزینه‌های تاسیسات (سیستم گرمایش، برق و آب )

انجام هزینه‌های سنگین و قابل قبول در ساختمان

افزایش امنیت ساختمان

اگر صاحبخانه برای (AGI) تقاضا کند، باید شواهدی که نشان‌دهنده مخارج ساختمان بوده است را به شورای حل اختلاف مالک و مستاجر ارائه کند.  بعد از ارائه شواهد آنها باید به مستاجر اطلاعیه جلسه استماع دادرسی و یک نسخه از درخواست نامه( L5 ) را 30 روز قبل از تاریخ جلسه استماع دادرسی ارائه دهند.

صاحبخانه همچنین باید همه شواهد مربوط به مخارج خود را در اختیار مستاجر قرار دهد. این کار می‌تواند با در اختیار گذاشتن یک نسخه از پرونده در دفتر مدیریت ساختمان ویا با دادن یک CD از پرونده به مستاجر میسر شود. البته مستاجر می‌تواند نسبت به این افزایش اجاره بها اعتراض کند.

باید گفته شود در بعضی از موارد امکان کاهش اجاره بها نیز وجود دارد مثلا صاحبخانه اجاره خود را به دلیل هزينه‌های خدماتى مانند آب و برق و گاز وغيره، بر اساس حکم دادگاه افزایش داده باشد ، در صورت کاهش حتی یکی از هزینه‌های خدماتی ذکر شده صاحبخانه نیز می‌بایست اجاره خود را کاهش دهد.

و یا اینکه هزينه‌های عمده که اجاره به دلیل آنها افزایش پیدا کرده بود، کاملا پرداخت شده باشد. اين مورد تنها به مستاجرينی مرتبط مي‌شود که هنوز در همان واحد استيجاری زندگی مي‌کنند .

همچنین اگر ماليات دارايی شهرداری بیش از 49/2% کاهش یابد ،در نتيجه يک کاهش خودکار دراجاره بها پيش مي‌آيد. و نیز اگر صاحبخانه بخشی از تعهدات خود را مطابق قرارداد اجاره انجام نداده باشد باید مبلغ اجاره را کاهش دهد .

در انتها باید اشاره نمود تنها در صورتی می‌توانیم یک قرارداد را با اطمینان خاطر امضا کنیم که اطلاعات ما نسبت به قوانین کامل و به روز باشد.

 

 

In this article