به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

بدهکاری افراد پس از مرگ چه می‌شود

آیا طلبکاران باید بدهی‌های شخص فوت شده را از خویشاوندان دور و نزدیک وی طلب کنند؟ افراد یا کمپانی‌های طلبکار فقط در صورتی می‌توانند بدهی‌های شخص متوفی را...

10930
10930
Share

آیا طلبکاران باید بدهی‌های شخص فوت شده را از خویشاوندان دور و نزدیک وی طلب کنند؟
افراد یا کمپانی‌های طلبکار فقط در صورتی می‌توانند بدهی‌های شخص متوفی را از بستگان وی طلب کنند که یکی از آن‌ها به صورت مشترک Joint کارت اعتباری داشته و یا قبلا در هنگام درخواست وام همراه شخص بدهکار به عنوان ضامن امضاء کرده باشد که در آن صورت وی یکی از طرفین بدهکار محسوب می‌شود؛ و کل مبلغ بدهی به شخص ضامن برمی‌گردد. چه مستقیم و یا از طریق کمپانی‌های Colection Agancy با آن‌ها تماس گرفته می‌شود.

انتقال بدهی شخص فوت شده
برای مثال اگر متوفی قبلا با شخصی (همسر، فرزند، دوست و…) دارای حساب جاری Chequing Account باشد که دارای اعتبار Overdraft باشد، مثلا دارای ۲ تا ۳ هزار دلار اعتبار باشد و از این اعتبار استفاده شده باشد قاعدتا بعد از مرگ یکی از طرفین این بدهی ۲ تا ۳ هزار دلاری به شخصی که در آن حساب جاری مشترک است بر می‌گردد که باید پرداخت شود در غیر این صورت اعتبار وی خراب می‌شود. این وضعیت در مورد هر نوع کارت اعتباری یا هر نوع وامی صادق است یعنی بدهی در صورت اشتراک یا ضمانت شخص دیگر به شخص مشترک با حساب یا ضامن برگشت داده می‌شود.
همین‌طور اگر شخص بدهکار قبل از مرگ تقاضای کارت مشترک از همان کارت‌های اعتباریی که دارد برای همسر یا شخص دیگر بنماید بعد از فوتش بدهی این کارت به شخص دوم دارنده کارت اعتباری بر می‌گردد به این نوع کارت‌ها Suplementry Cards می‌گویند.
– شخص بدهکاری که دارای اموال یا دارایی ( خانه، ماشین، ملک و…) باشد بعد از مرگ، اگر دارای وصیت‌نامه باشد بعد از پرداخت بدهی‌هایش بقیه اموال به وراث وی خواهد رسید.

چه اتفاقی می‌افتد اگر شخص بدهکار قبل از مرگش دارای بیمه باشد؟
بستگی به نوع بیمه دارد. بعضی از بیمه‌ها بدهی‌ها را پرداخت می‌کنند و بعضی از بیمه‌ها بخشی از بدهی‌ها را پرداخت می‌کنند، بعضی از آن‌ها هم هیچ چیزی از بدهی‌ها را پرداخت نمی‌کنند. بنابر این لازم است قبل از گرفتن هر نوع بیمه‌ای همه موارد و امتیازات آن را بررسی نمود در غیر این صورت پرداخت ماهانه بیمه بدون اطلاع از امتیازات آن فایده‌ای ندارد. اگر شخص بدهکار هیچ حساب مشترک، دارایی، ثروت و یا بیمه عمر نداشته باشد بعد از مرگش بدهی‌های وی به صورت اتوماتیک پاک می‌شود و نیازی به پرداخت بدهی‌هایش از طریق خویشاوندان دور و نزدیک وی نیست.
مرگ بدهکار و روند Bankruptcy و Consumer Proposal
شخص بدهکار که فوت شده باشد اگر قبل از مرگش در روند CP باشد در صورتی که دارایی نداشته نیازی به ادامه پرداخت ماهانه روند CP از طریق افراد نزدیک یا فامیل وی وجود ندارد و این روند خودبخود به صورت قانونی باطل می‌شود. بدهی شخص بدهکار که در روند Bankruptcy بوده باشد بعد از مرگش کسی مسئول بازپرداخت بدهی‌هایش نیست ولی اگر در طول روند ورشکستگی تا زمانی که به صورت ورشکسته شناخته نشده باشد یعنی Discharged نشده باشد و اگر دارای اموال یا دارایی بجا مانده باشد بایستی کل مبلغ بدهی را با بهره ۵ درصد به نسبت دارایی‌هایش به تراستی پرداخت نماید که تراستی هم آن را به اشخاص طلبکار بازپرداخت کند.

بدهی مالیاتی متوفی
اگر شخصی دارایی و ثروتی داشته باشد و بدهی مالیاتی هم داشته باشد باید از طریق دارایی و ثروت به جامانده از وی بدهی مالیاتی وی پرداخت شود در صورت نداشتن دارایی و ثروت به جامانده بدهی مالیاتی وی نیز باطل می‌گردد.

وام مسکن متوفی
اگر شخصی دارای وام مسکن است می‌تواند از بیمه‌هایی که بعد از مرگ در تخفیف با بخشودگی وام مسکن تاثیر دارند استفاده نماید در غیر این صورت بازماندگانش بعد از فروش ملک، بدهی شخص متوفی به وام مسکن را باید پرداخت نمایند و تا هنگام فروش ملک پرداختی‌های ماهانه را نیز باید پرداخت نمایند. وراث وی بعد از انتقال ملک می‌توانند وام مسکن بگیرند.
لازم به ذکر است که در صورت عدم پرداخت ماهانه، ملک از طریق بانک فروخته می‌شود و کل مبلغ پرداختی وام مسکن و هزینه‌های متعلق به فروش را از مبلغ فروش ملک کسر می‌کنند و مبلغ مانده را طبق وصیت‌نامه به بستگان و یا آشنایان متوفی برمی‌گردانند.
همینطور درمورد وام ماشین، وسیله نقلیه باید به بنگاه ماشین Dealer Ship منتقل شود و در صورت برگشت ماشین به بنگاه مابه تفاوت بعنوان بدهی محسوب می‌شود که اگر شخص بدهکار دارای بیمه عمر باشد طلبکاران می‌توانند مبلغ طلب خود را از آن طریق طلب کنند در غیر این صورت کل بدهی باطل می‌شود.

نویسنده: محسن نوروززاده
شماره تماس: 3414-830-416

In this article

Join the Conversation