به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تبعیض در محیط کار

در محیط کار مرتباً درخصوص تعهد جامعه کانادا به پرهیز از تبعیض صحبت می‌شود. می‌خواستم بدانم آیا از نظر حقوقی در این زمینه تعریف دقیق و مشخصی وجود...

6474
6474
Share

در محیط کار مرتباً درخصوص تعهد جامعه کانادا به پرهیز از تبعیض صحبت می‌شود. می‌خواستم بدانم آیا از نظر حقوقی در این زمینه تعریف دقیق و مشخصی وجود دارد؟

تبعیض یا Discrimination رفتار یا تصمیمی است که فرد یا گروهی از افراد را به دلایل مختلفی از جمله سن، نژاد یا ناتوانی تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. کارمندان دولت و ارایه کنندگان خدمات عمومی دولتی و همچنین آن دسته از کارمندان بخش خصوصی و ارایه دهندگان خدمات عمومی بخش خصوصی که توسط دولت کنترل می‌شوند، اجازه تبعیض نسبت به افراد را ندارند. دلایل رفتار تبعیض‌ آمیز از نظر حقوقی 11 مورد است که «زمینه‌های تبعیض» نامیده شده و توسط قانون حقوق بشر کانادا حمایت می‌شوند و شامل موارد زیر هستند:
• نژاد
• ملیت یا اصالت
• رنگ پوست
• دین
• سن
• جنسیت
• رفتار جنسی
• وضعیت تاهل
• وضعیت خانوادگی
• ناتوانی
• محکومیتی که بر روی آن عفو صادر شده یا سابقه‌ای که معلق شده است
راه‌های مختلفی برای قربانی تبعیض شدن وجود دارد که در قانون حقوق بشر کانادا به آن «رفتار تبعیض‌آمیز» گفته می‌شود. 7 رفتار تبعیض‌آمیز زیر چنانچه بر اساس 11 زمینه تبعیض فوق انجام شود، توسط قانون حقوق بشر کانادا منع شده است:
• نپذیرفتن کالا، خدمات، امکانات یا تسهیلات از فردی مشخص
• ارایه کالا، خدمات، امکانات یا تسهیلات به فردی مشخص با رفتاری متفاوت یا متضاد با دیگران
• خودداری از استخدام، ادامه استخدام، یا رفتار نامناسب با شخص در محیط کار
• استفاده از سیاست‌ها و اقداماتی که باعث محرومیت اشخاص از حق استخدام شود
• پرداخت حقوق متفاوت به زنان و مردان برای کار مشابه
• رفتار مقابله به مثل نسبت به شخصی که در کمیسیون حقوق بشر یا مستقیماً علیه آنها شکایتی را مطرح کرده باشد
• هتک حرمت و تهاجم علیه فردی مشخص

In this article

Join the Conversation