به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تخلفات در تجارت

در مورد تخلفات تجاري چه مي‌توان کرد؟ اگرچه بسياري از فروشندگان درباره محصولات و خدماتي که دارند ادعاي صداقت و درستي مي‌کنند، اما گاهي اوقات يک فروشنده متقلب...

1942
1942
Share

در مورد تخلفات تجاري چه مي‌توان کرد؟

اگرچه بسياري از فروشندگان درباره محصولات و خدماتي که دارند ادعاي صداقت و درستي مي‌کنند، اما گاهي اوقات يک فروشنده متقلب ممکن است بيش از اندازه مبالغه کند. براي حفاظت مصرف کنندگان از چنين ادعاهاي گمراه کننده و تخلفات تجاري، دولت قوانين اقدامات تجاري “Business Practices Acts” را اجرا مي‌کند که نشان مي‌دهد تخلفات تجاري و حقوق مصرف کنندگان در صورت بروز اين تخلفات چيست؟

قوانين مربوط به اقدامات تجاري

هر استاني براي کنترل تخلفات تجاري، قوانيني دارد. بيشتر قوانين اقدامات تجاري، نمونه‌هايي براي معرفي تخلفات تجاري فروشندگان را ارائه مي‌دهند، بطور مثال، فروشنده‌اي که ادعا مي‌کند کالا و يا خدمات او، ضمانتنامه “Sponsorship Guaranty” دارد، در صورتيکه ضمانتنامه‌اي وجود ندارد. و يا فروشنده‌اي که ادعا مي‌کند کالا يا خدمات او استاندارد و کيفيت مخصوصي دارد، در صورتي که واقعا اينطور نيست.

همچنين قانون اين موضوع را مطرح مي‌کند که آيا مصرف کننده براي خريد محصول يا خدمات قيمت بسيار بالايي را پرداخته است و مصرف کننده به دليل ناتواني و يا نداشتن دانش کافي نتوانسته از سود خود محافظت کند.

امضاي قرارداد

به هنگام امضاي هر نوع قراردادي اطمينان حاصل کنيد که آيا آن قرارداد شامل ضمانتنامه‌اي مي‌شود که فروشنده به شما داده است. اگر فروشنده تعهدات خود را در توافقنامه ذکر نکند بهتر است بدانيد که در واقع چنين تعهداتي وجود ندارند. هرگز قراردادي را که به طور کامل متوجه نشده‌ايد، امضا نکنيد.

باطل کردن قرارداد “Cancelling”

اگر براساس تبليغات دروغين، گمراه کننده يا فريب دهنده، محصول يا خدماتي را خريده‌ايد، قانون اقدامات تجاري به شما حق ابطال قرارداد را مي‌دهد. طبق قانون، باطل کردن يک قرارداد، فسخ “rescission” ناميده مي‌شود. براي فسخ قرارداد، تا مدتي پس از رسيدن به توافق حق داريد به فروشنده يا شرکت مربوطه نامه‌اي بنويسيد. در نامه مشکل را توضيح داده و نشان دهيد که براساس رفتار ناعادلانه فروشنده و طبق قانون اقدامات تجاري، مي‌خواهيد قرارداد را فسخ کنيد. اگر فروشنده يا شرکت مربوطه به شکايت شما رسيدگي نکرد، قدم بعدي شما اقامه دعوي در دادگاه است.

همچنين مي‌توانيد براي کمک گرفتن و دريافت اطلاعات بيشتر از حقوقتان، با وزارتخانه روابط مصرف کننده و بازرگاني “Ministry of Consumer & Commercial Relation” تماس بگيريد.

پس فراموش نکنيد که اگر کالا يا خدماتي دريافت کرده‌ايد و يا قراردادي را امضا کرده‌ايد که از آن راضي نيستيد، در صورت اقدام صحيح و به موقع مي‌توانيد از حقوق خود به عنوان يک مصرف کننده براي بازگردادندن کالا و يا فسخ قرارداد دفاع کنيد.

 

In this article