به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تشدید قوانین علیه چند همسری

با تصویب لایحه جدیدی که دولت کانادا به مجلس این کشور ارائه داده است، از مهاجرت “چند همسران” Polygamists و یا آنان که اقدام به ازدواج اجباری Forced...

2448
2448
Share

با تصویب لایحه جدیدی که دولت کانادا به مجلس این کشور ارائه داده است، از مهاجرت “چند همسران” Polygamists و یا آنان که اقدام به ازدواج اجباری Forced Marriage  می‌نمایند، ممانعت به عمل خواهد آمد.

کریس آلکساندر Chris Alexander وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، با اعلام این نکته که لایحه جدید، به تقویت قوانین موجود در راستای حمایت‌ از زنان در برابر خشونت‌های فرهنگی و جنسیتی کمک خواهد کرد، اظهار داشت چنانچه اداره مهاجرت کانادا با موارد چند همسری برخورد کند، نسبت به لغو مهاجرت این دسته افراد اقدام خواهد کرد.

الکساندر از “چند همسری” به عنوان “اعمال فرهنگی بربریت” یاد کرد و افزود قوانین کانادا از انجام چنین اقداماتی که “ناسازگار” با ارزش‌های کانادایی در خاک این کشور است، جلوگیری خواهد کرد.

وی اظهار داشت: “ما به تازه واردان می‌گوییم: ما نقض حقوق بشر و جرائمی را که مردم در گذشته به عنوان سنت‌های فرهنگی از آن دفاع می‌کردند، تحمل نخواهیم کرد.”

بر اساس “قانون عدم مدارا در برابر اعمال فرهنگی بربریت” Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act اجازه اقامت دائم و موقت کسانی که به “چند همسری” Polygamy در کانادا اقدام نمایند، حتی بدون هر گونه سابقه محکومیت کیفری لغو خواهد شد. این افراد حتی با امکان اخراج از کانادا رو به رو خواهند بود.

قانون جدید، تغییرات دیگری را نیز در بر خواهد داشت:

– سن ازدواج قانونی در کانادا را 16 سال تعیین می‌نماید. (در حال حاضر، حداقل سن ازدواج در استان‌های مختلف کانادا، متفاوت و قابل تفسیر است.)

– خارج ساختن فرزند از کانادا به منظور ازدواج اجباری را به عنوان یک جرم در نظر می‌گیرد.

–  جرم جدیدی را تحت عنوان “مشارکت آگاهانه و فعالانه” در مراسم “ازدواج اجباری” یا “ازدواج زیر سن قانونی” تعریف و به فهرست جرائم کیفری اضافه می‌نماید. مرتکبین این جرم به حد‌اکثر 5 سال زندان محکوم خواهند شد.

– دادگاه‌ها می‌توانند در مورد پرونده‌هایی که در آن، فرد یا افرادی مظنون به انتقال فرزند به خارج از کانادا به قصد ازدواج اجباری هستند، به صدور حکم “بازدارنده” ای تحت عنوان Peace Bond اقدام نمایند که بر اساس آن متهم حق نزدیک شدن به قربانی را نخواهد داشت.

–  در پرونده‌های مربوط به قتل‌های زناشویی، دفاع از این قبیل جنایات تحت عنوان قتل‌های ناموسی  Honour Killings و یا تفاوت‌های فرهنگی Cultural Differences محدود خواهد شد.

منبع:

CTVNews.ca

 November 5, 2014

ترجمه و تلخیص: مرتضی قانون

Translation and Summary: Morteza Ghanoun

In this article