به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تعلیق دانش‌آموزان در آنتاریو

ضمن عرض تبریک به تمام دانش آموزان و اولیا محترم آن‌ها به مناسبت بازگشایی مدارس و شروع سال جدید تحصیلی، اهمیت رفتار مناسب دانش‌آموز در مدرسه از نکاتی...

2038
2038
Share

ضمن عرض تبریک به تمام دانش آموزان و اولیا محترم آن‌ها به مناسبت بازگشایی مدارس و شروع سال جدید تحصیلی، اهمیت رفتار مناسب دانش‌آموز در مدرسه از نکاتی است که دانش‌آموزان عزیز باید همواره به آن توجه داشته باشند و در راستای رعایت آن‌ها اهتمام ورزند، چرا که در صورت عدم رعایت مسایل انظباطی و غفلت نسبت به رعایت اصول اخلاقی و رفتاری در محیط مدرسه، تنبیهاتی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود.
کنترل رفتار برخی از دانش‌آموزان، چه در منزل و محیط مدرسه، کار سختی است. مدیران مدارس نیز با توجه به مسؤلیت خطیری که بر عهده آن‌ها واگذار شده است، دغدغه ایجاد و حفظ محیط سالم و امنی را دارند. از این جهت، مدیران مدارس ممکن است در راستای انجام وظایف خود و اعمال تنبیهات انظباطی، هر از گاهی حتی علیرغم میل و اراده شخصی خود، دانش‌آموزی را تعلیق یا اخراج کنند. تاثیر تعلیق و اخراج دانش‌آموزان از مدرسه و پیامدهای حاصل از آن خود بحث فنی دیگری را می‌طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است.
«قانون تعلیم و تربیت» Education Act تصریح می‌کند که دو نوع فعالیت می‌تواند منجر به تعلیق دانش‌آموزان از مدرسه شود:
• فعالیت‌هایی که مدیر «می‌تواند» به خاطر آن‌ها دانش‌آموز را تعلیق کند،
• فعالیت‌هایی که مدیر «باید» به خاطر آن‌ها دانش‌آموز را تعلیق کند.

کارهایی که «می‌تواند» به تعلیق منجر شود:
در صورت تشخیص شرکت دانش آموز در یکی از فعالیت‌های زیر، مدیر مدرسه می‌تواند با تشخیص خود، برای دانش‌آموز تعلیق در نظر گیرد:
• تهدید لفظی به وارد ساختن صدمات جسمانی به شخص دیگر
• حمل الکل یا مواد مخدر
• قرار داشتن تحت تاثیر الکل
• فحاشی به معلم یا هر مقام دیگر
• خرابکاری که به اموال و یا به ساختمان مدرسه خسارت وارد سازد
• قلدری
• ارتکاب هر گونه عمل مغایر با سیاست اداره آموزش و پرورش ناحیه تورنتو

عوامل دیگری که باید در نظر گرفته شود:
هنگام تصمیم برای تعلیق دانش‌آموز برای ارتکاب اعمال بالا، مدیر ممکن است موارد زیر را مد نظر قرار دهد:
• آیا دانش‌آموز توانایی کنترل رفتار خود را دارد؟
• آیا دانش‌آموز قادر به درک عواقب رفتار خود است؟
• آیا حضور مداوم دانش‌آموز در مدرسه خطر معقولانه‌ای برای امنیت افراد دیگر است؟
• آیا رویکرد انظباطی گام به گام در مورد دانش‌آموز اجرا شده است؟
• آیا عملی که ممکن است به تعلیق دانش‌آموز منجر شود ارتباطی با اذیت و آزار دانش‌آموز به دلیل نژاد، ریشه قومی، مذهب، ناتوانی، جنسیت، گرایش جنسی یا دلایل دیگر دارد؟
• سوابق دانش‌آموز
• نحوه تاثیر تعلیق بر تحصیل دانش‌آموز در آینده
• سن دانش‌آموز

کارهایی که «باید» به تعلیق منجر شود:
در صورت تشخیص شرکت دانش‌آموز در یکی از فعالیت‌های زیر، مدیر مدرسه باید تصمیم بر تعلیق وی بگیرد:
• حمل سلاح از جمله سلاح گرم
• استفاده از سلاح برای وارد کردن آسیب جسمانی به دیگران یا تهدید به انجام آن
• حمله به فرد دیگر به طوری که جراحت وی را در پی داشته باشد و لازم باشد از سوی پزشک درمان شود
• تعرض جنسی
• آوردن اسلحه و مواد مخدر به مدرسه
• سرقت
• دادن الکل به صغیر

پس از تعلیق چه اتفاقی می‌افتد؟
در صورت تعلیق دانش‌آموز از مدرسه، مدیر مدرسه باید:
• مراتب را به طور کتبی ظرف 24 ساعت به دانش‌آموز، والدین و یا قیم او اعلام کند. این ابلاغ شامل دلیل تعلیق، اطلاعات در باره برنامه‌های در نظر گرفته شده برای دانش‌آموز برای حق اعتراض به تعلیق است.
• شرکت دانش‌آموز در تمام فعالیت‌های مرتبط با مدرسه را به حالت تعلیق درآورد.
• به دانش‌آموز توصیه کند تا در برنامه ویژه دانش‌آموزان تعلیقی شرکت کند.
دانش‌آموز ممکن است یک تا بیست روز از مدرسه تعلیق شود و دانش‌آموزان تعلیقی نمی‌توانند در فعالیت‌های مدرسه از جمله فعالیت‌های فوق برنامه شرکت کنند. اگر تعلیق بیش از 5 روز درسی باشد، باید به دانش‌آموز برنامه تحصیلی ارایه شود تا از درس عقب نیفتد. اما، دانش‌آموز تعلیقی حق دارد در این برنامه شرکت نکند. اگر مدت تعلیق بیش از 10 روز درسی باشد، دانش‌آموز باید حق برخورداری از برنامه‌های خدمات آموزشی و غیر آموزشی مانند مشاوره را داشته باشد. البته، دانش‌آموز مختار است در این برنامه‌ها شرکت نکند. مدیران مدرسه، والدین یا سرپرستان دانش‌آموز حق اعتراض به تعلیق یا اخراج را دارند، اما رای اداره مدارس در تجدید نظر نهایی و قطعی است. در طول دوره تعلیق دانش‌آموزان، مدیر باید بررسی کند که آیا اخراج دانش‌آموز را به اداره مدارس توصیه کند یا خیر. در صورتی که مدیر مدرسه اخراج دانش‌آموز را توصیه کند، اداره مدارس باید مدیر، دانش آموز، والدین دانش‌آموز یا سرپرستان قانونی آن‌ها را به جلسه رسیدگی فراخواند تا در خصوص اخراج او تصمیم گیری شود.

گردآوری و ترجمه: شهرام کریم زاده

In this article

Join the Conversation