به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تغییری دیگر در ضوابط مربوط به بیمه خودرو

تورم ، نیروی عمده فرضی، که در پشت پرده افزایش کسورات، بابت آنچه که قربانیان سوانح وسایل نقلیه موتوری دریافت می‌کنند، است. گرچه بسیاری ازرانندگان دراستان آنتاریو ممکن...

2206
2206
Share

تورم ، نیروی عمده فرضی، که در پشت پرده افزایش کسورات، بابت آنچه که قربانیان سوانح وسایل نقلیه موتوری دریافت می‌کنند، است.
گرچه بسیاری ازرانندگان دراستان آنتاریو ممکن است این موضوع را ندانند – بهای درد و رنجی که بابت جراحات ناشی از یک سانحه اتومبیل به شخص وارد می‌شود، کاهش یافته است.
همان طور که ممکن است بدانید، بابت مطالبات غرامت ناشی از درد و رنج حاصل از جراحات پس از سوانح وسیله نقلیه موتوری کسوراتی درنظرگرفته شده است. این گونه کسورات در دهه 70 وجود نداشت و به این صورت بود که شما می‌توانستید درخواست رسیدگی بدهید و طبق قانون، بخاطر درد و رنج وارده به شما دراثر جراحات و صدمات بزرگ و برای جراحات کوچک‌تر و درد مزمن که ممکن بود به هر نحو بر زندگی شما تاثیر بگذارد، به شما غرامت پرداخت می‌شد.
اما، از زمانی که سیاست عدم قصور بیمه درآنتاریو اجرا شد، یک نوع کسورات و سقفی برای پرداخت پول به قربانیان سوانح که می‌توانستند از شرکت‌های بیمه بگیرند، درنظر گرفته و به اجرا گذاشته شد. شاید، این تلاشی بود برای کاهش شمار پرونده‌های قضایی و کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه. ابتدا تصور براین بود، پولی که ازاین بابت صرفه جویی می‌شد به کاهش نرخ‌های بیمه خودرو می‌انجامید. طی سال‌ها، این کسورات از 10 هزار دلار به 30 هزار دلار رسیده است.

تغییر مهم جدید از اول آگوست 2015
هرگونه سوانحی که بعد از اول آگوست 2015 رخ دهد مشمول کسورات بیش از 30 هزار دلاری که درچند سال گذشته طبق جدول خسارات سوانح رانندگی اجرا می‌شد. این کسری بابت مطالبات ناشی از درد و رنج حاصل از این قبیل سوانح اکنون در سطح 36،540 دلار برای مطالبات شخصی و 18،270 دلار برای مطالبات مندرج در قانون خانواده تعیین شده است. طبق قوانین جدید، به منظور حذف هرگونه کسورات، مطالبات شخصی باید از مبلغ 12،799 دلار و برای مطالبات مندرج در قانون خانواده از 60، 899 دلار بیشتر باشد.
بر این اساس، اگر شما و وکیلتان به دادگاه بروید و هیئت منصفه پرونده شما را بپذیرد و رای بدهد که 99000 دلاربابت درد و رنج ناشی از سوانح وسیله نقلیه موتوری به شما غرامت پرداخت شود، از بابت آن 36،540 دلار کسرخواهد شد بنابر این، 62،460 دلار به شما پرداخت می‌شود.
اما اگر هیئت منصفه مبلغ 35000 دلار برای شما در نظر بگیرد، غرامت شما پس از کسر 36،540 دلار به صفر می‌رسد. در این سناریو، علیرغم این که شما 35 هزار دلار در دادگاه برنده شده‌اید، در حقیقت شکایت را باخته‌اید چون به احتمال زیاد شما باید مبلغی نیز بابت هزینه‌های دفاع شرکت بیمه در دادگاه به شرکت بپردازید.
استدلال این بود که کسورات باید در اثر بالا رفتن نرخ تورم افزایش یابد. اما قابل توجه این که، طی 10 سال که نرخ مزایای جبران درآمد در سطح 400 دلار درهفته ثابت مانده بوده، با همان حد، نرخ تورم که شرکت‌های بیمه کسورات خود را بر مبنای آن محاسبه می‌کنند، افزایش نیافته است. بیمه گران وسایل نقلیه موتوری ازهر دو سو به زیان رانندگان دراین استان مزایا دریافت می‌کنند.
ظاهرا نرخ‌های بیمه در پنج سال گذشته کاهش نیافته است و شرکت‌های بیمه امتیازات بی‌سابقه دریافت می‌کنند. تغییرات جدید سبب می‌گردد که شخص نتواند در دادگاه محلی از شرکت بیمه خود شکایت کند. شما مجبور خواهید شد که دعوای خود را به یک مرجع مجاز جهت استیناف ببرید که برای رسیدگی به مسایل و حقوق قانونی پیچیده تخصصی ندارد.
FSCO فعلا به این گونه دعاوی رسیدگی نخواهد کرد و تمام این دعاوی را برای رسیدگی به مرجع مجاز جهت استیناف ارجاع خواهد کرد. حقوق ما رانندگان باز هم زیر پا گذاشته می‌شود. آیا ما نباید ازخودمان بپرسیم: چه کسانی و به چه میزان به زیان قربانیان سود می‌برند؟
مطالب این صفحه فقط جهت اطلاع رسانی است و توصیه حقوقی محسوب نمی‌شود. برای مشاوره رایگان و بدون تعهد با وکلای متخصص در آسیب‌های بدنی، با دفتر حقوقی نوحی با شماره تلفن 416-907-7364 تماس بگیرید.

In this article

Join the Conversation