به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تفاهم‌نامه جدایی چیست و چه کسی می‌تواند آن را تنظیم کند؟

تفاهم‌نامه جدایی، قرارداد مکتوبی است که بین زن و شوهری که جدا شده‌اند و یا در حال جدایی هستند، بسته می‌شود. به طور کلی در این توافق ‌نامه...

2702
2702
Share

تفاهم‌نامه جدایی، قرارداد مکتوبی است که بین زن و شوهری که جدا شده‌اند و یا در حال جدایی هستند، بسته می‌شود. به طور کلی در این توافق ‌نامه بسیاری از حقوق هر دو طرف، پس از جدایی مشخص می‌شود، از جمله این‌که: چه کسی می‌تواند از منزل خانوادگی استفاده کند؟ دارایی‌ها چگونه باید تقسیم شود؟ وام‌ها و بدهی‌های خانواده چگونه پرداخت خواهد شد؟ چه کسی باید هزینه‌های نگهداری از فرزند خانواده را پرداخت کند؟ حق نگهداری فرزند با چه کسی می‌باشد و شرایط دیدن فرزند برای طرف دیگر چگونه خواهد بود؟
تنظیم این تفاهم‌نامه اختیاری بوده و از نظر حقوقی، شما مجبور نیستید چنین قراردادی را به صورت قانونی، تنظیم کنید. چه تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شود چه نشود، زمانی که زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی کنند و به هر دلیلی یکی ازطرفین مایل به برگشت به زندگی مشترک نباشد، از نظر قانون، این جدایی رسمیت خواهد داشت. با این حال، تفاهم نامه جدایی، بسیاری از مسائل و مشکلات حین جدایی را حل کرده و روند کار را آسان‌تر می‌کند. بهتر است که به محض جدایی، چنین تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شده و رسمیت پیداکند و تنظیم آن، می‌تواند قبل یا بعد از جدایی رسمی نیز، انجام شود.
اگر چه، بسیاری از زن و شوهرها، خودشان این تفاهم‌نامه را تهیه می‌کنند اما، برای تنظیم آن می‌توانید به یک وکیل ، مراجعه نمایید. حقوق و تعهدات قید شده در توافق‌نامه بسیار مهم بوده و لازم است که هر یک از طرفین قبل از امضا، آن را به دقت مطالعه کنند. اگر هر یک از طرفین، زمان تشکیل قرارداد، حضور نداشته باشند، بهتر است قبل از امضای آن، با وکیل خود مشورت نمایند. داشتن سوءپیشینه می‌تواند روی حضانت و سرپرستی کودک، تاثیر داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر، با یک وکیل تماس بگیرید.

In this article

Join the Conversation