به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تفاوت اتهام و محکومیت

به عنوان یک وکیل کیفری شاهد این بوده ام که بسیاری از مردم فرق بین متهم شدن به یک جرم کیفری Charged with a Criminal Offence را با...

2922
2922
Share

520523_tyurma_kamera_nary_1920x1200_(www.GdeFon.ru)

به عنوان یک وکیل کیفری شاهد این بوده ام که بسیاری از مردم فرق بین متهم شدن به یک جرم کیفری Charged with a Criminal Offence را با محکوم شدن به جرم کیفری Convicted of a Criminal Offence نمی‌دانند. دانستن تفاوت بین این دو مسئله مهم است، چراکه بسیاری افراد ممکن است به یک جرم کیفری متهم شوند اما هیچگاه گناهکار شناخته نشوند.
یک فرد ممکن است با استناد به شواهد و مدارک اندک، به جرمی متهم شود. اما برای اثبات جرم، دلایل بسیار محکم‌تری نیاز است، چراکه دادستان باید بتواند اتهام مربوطه را بدون هیچگونه شبهه‌ای ثابت کند. وجود دلایل و شواهد کافی به این معنی است که قاضی یا هیأت منصفه باید در حد معقول از انجام جرم اطمینان پیدا کنند. به عبارت دیگر، قاضی یا هیأت منصفه باید تقریبا ۱۰۰ درصد مطمئن باشند که فرد متهم گناهکار است.
این درجه از مستدل بودن مدارک و شواهد، با آنچه در دعاوی مدنی استفاده می‌شود بسیار متفاوت است. درجه مستدل بودن مدارک در یک قضیه مدنی، بر پایه تعادل میان احتمالات است. در نتیجه، در قضیه مدنی، آنچه برای قاضی یا هیأت منصفه مهم است این است که شاکی بتواند بر پایه تعادل میان احتمالات، ادعای خود را اثبات کند. به عبارت دیگر، احتمال درست بودن ادعای شاکی، بیش از ۵۰ درصد باشد.
تمایز مهم بین متهم شدن و محکوم شدن به این معنی است که پلیس میتواند با دلایل اندک فردی را به جرمی متهم کند. بعلاوه، آنچه در این رابطه بحث برانگیز است، این است که تصمیمگیری پلیس در این مورد که آیا فرد را به جرم متهم کند یا نه، بیشتر بر پایه نظرات افسر پلیس صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر افسر پلیس تشخیص دهد که دلایل منطقی و احتمال بسیاری وجود دارد که فرد مرتکب جرم شده است، او حق دارد فرد را به جرم متهم کند.‌
در بیشتر موارد، اگر فردی شکایتی را به پلیس ارائه دهد مبنی بر اینکه فرد دیگری مرتکب جرمی شده است، همین مقدار برای وارد کردن اتهام توسط پلیس به شخص دوم کافی است. در این حالت تنها دلیلی که پلیس برای وارد کردن اتهام نیاز دارد، اظهارات شخص شاکی است. این امر در قضایای خانوادگی بسیار شایع است و معمولاً هیچ دلیلی بجز اظهارات قربانی وجود ندارد.
با توجه به اینکه سیستم قضایی در این مورد ممکن است شاهد شکایت توسط افرادی باشد که به دروغ فرد دیگری را به جرمی متهم می‌کنند، و اینکه این مشکل هر از گاهی اتفاق می‌ا‌فتد، بسیار مهم است که پلیس به فردی که برای شکایت مراجعه می‌کند تذکر دهد که اظهارات خلاف واقع و دروغ گفتن به پلیس، جرم است. امید می‌رود که اطلاع از عواقب جنایی، افراد را از بیان اظهارات دروغین به پلیس باز دارد.
بسیار مهم است که بخاطر داشته باشیم فردی که به جرمی متهم می‌شود (تا زمانی که اتهام او ثابت نشده است) باید بیگناه درنظر گرفته شود. این یکی از مهم‌ترین حقوق افراد است که در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا The Canadian Charter of Rights and Freedoms ذکر شده است. متاسفانه، گاهی وقت‌ها سیستم قضایی و ضوابط پلیس این مسئله را هنگام برخورد با متهمان رعایت نمی‌کند.
نویسنده: بابک وکیلی

In this article