به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

ثبت موسسات خیریه

در کانادا، چهار نوع از سازمان‌های خیریه مشغول به کار هستند: • موسسات خیریه با هدف کاهش و ریشه‌کنی فقر • موسسات خیریه با هدف پیشرفت‌های آموزشی •...

2982
2982
Share

در کانادا، چهار نوع از سازمان‌های خیریه مشغول به کار هستند:
• موسسات خیریه با هدف کاهش و ریشه‌کنی فقر
• موسسات خیریه با هدف پیشرفت‌های آموزشی
• موسسات خیریه با هدف اشاعه دین
• موسسات خیریه با هدف سودرسانی به جامعه
سوددهی یک سازمان خیریه برای اعضایش، هدف اصلی آن سازمان نیست. به منظور تبدیل یک سازمان به موسسه خیریه، باید در راه سودرسانی به جامعه و یا بخش مهمی از آن، قدم برداشت. مبنای بهره‌مندی موسسات خیریه و سازمان‌های غیرانتفاعی از مزایای مالیاتی، این است که این موسسات باید برای دیگران سود داشته باشند و نه برای خودشان.
موسسات خیریه در کانادا به دو صورت ثبت شده و ثبت نشده، مشغول به کار هستند. سه نوع از موسسات خیریه در کانادا وجود دارند:
• سازمان‌های خیریه
• موسسات خیریه عمومی
• موسسات خیریه خصوصی
هر یک از این موسسات ملزم به رعایت شرایط معین می‌باشند. موسسات غیرانتفاعی به منظور کسب عنوان خیریه، باید پس از ارسال فرم درخواست، منتظر دریافت تاییدیه از سوی سازمان درآمد کانادا – بخش موسسات خیریه – باشند. گروه‌هایی که تمایل به ثبت سازمان خود به صورت فدرال و استانی دارند، باید فرمی مجزا را تکمیل و ارسال نمایند.

مزایای کسب عنوان خیریه برای یک سازمان
مزایای کسب عنوان خیریه برای یک سازمان عمدتا مرتبط با مسائل مالیاتی است. این مزایا عبارتند از معافیت و یا کاهش نرخ‌های مالیاتی مرتبط با شهرداری، بخش‌های فدرال و استانی و بهره‌مندی از اعتبارات مالیاتی وابسته به امور خیریه. علاوه بر موارد ذکر شده، عنوان خیریه به صورت کلی، بازتابی مثبت از سوی جامعه را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.

ثبت موسسه با عنوان خیریه
به منظور ثبت یک سازمان به عنوان موسسه خیریه تحت نظر قانون مالیات بردرآمد کانادا، موسه ملزم به تکمیل فرم‌هایی مشخص و ارسال آن‌ها به سازمان درآمد کانادا است. اگر تمامی اطلاعات و اسناد ارسال شده از سوی سازمان درآمد کانادا مورد پذیرش قرار گیرد، بنا به صلاحدید آن سازمان، موسسه خیریه تائیدیه کتبی خود را بین 8 تا 12 ماه، دریافت خواهد کرد.
با توجه به بهره‌مندی از امتیازاتی معین در جامعه، موسسات قبل و بعد از کسب عنوان خیریه، باید شرایطی مشخص را کسب کرده و به تعهداتی معین، عمل کنند. موسسات خیریه باید اطلاعات سالانه خود را برای سازمان درآمد کانادا ارسال کنند. علاوه بر آن، سازمان‌های خیریه باید سرمایه خود را در راستای اهداف خیریه و بر اساس سهمیه مشخص شده، خرج نمایند.
تمامی شرکت‌های غیر انتفاعی، خیریه و غیر خیریه، موظف به حساب‌رسی صورت‌های مالی خود، بدون در نظر گرفتن بهره‌مندی مالی برای اعضا، هستند.
برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت‌های Canada Revenue Agency و Government of Canada و یا راهنمای کسب و کار در آنتاریو در خصوص موسسات خیریه، مراجعه نمایید. در صورت داشتن سوابق کیفری ممکن است در موارد ذیل با مشکل روبرو شوید:
• انتخاب به عنوان مدیر شرکت
• دریافت وام تجاری
• دریافت اجاره‌نامه تجاری
• شرکت در قراردادهای تجاری
در نتیجه توصیه می‌شود سوء‌سابقه خود را پاک کنید.
اگر در خصوص سازمان‌های خیریه و غیر انتفاعی به مشاوره قانونی نیازمندید، حتما با یک وکیل مشورت نمائید.

ترجمه: عطیه دهقانی راد

In this article

Join the Conversation