به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

جایگاه قضات در سیستم قضایی کانادا

ادامه مباحث مربوط به ساختار دادگاه‌هاي کانادا، اين بار به شرح مختصري از جايگاه ويژه قضات در سيستم قضايي و حوزه قدرت آنها مي‌پردازيم. دولت استاني يا فدرال قضات...

2162
2162
Share

ادامه مباحث مربوط به ساختار دادگاه‌هاي کانادا، اين بار به شرح مختصري از جايگاه ويژه قضات در سيستم قضايي و حوزه قدرت آنها مي‌پردازيم. دولت استاني يا فدرال قضات را تعيين مي‌کند. برخلاف آمريکا، در کانادا قضات هرگزتوسط مردم انتخاب نمي‌شوند. قضات رئيس دادگاه، مسئول تفسير و اجراي قانون، نظم دادن به دادگاه و تصميم گيري درباره مدارک ارائه شده هستند. آنها به پيشنهادات گوش مي‌دهند، به محاکمه هيئت منصفه رسيدگي مي‌کنند يا در دادگاه‌هايي که هيئت منصفه ندارند، حضور دارند. آنها همچنين مي‌توانند به عنوان شنوندگان کلي يا گروهي باشند که به حق فرجام، در محکمه‌هاي ابتدايي گوش مي‌دهند. قضات مي‌توانند قوانين را اجرا کنند يا آنها را خلاف قانون اساسي و بي‌اعتبار اعلام کنند. آنها مسئول تنظيم قوانين حاکم بر دادگاه و مسايل قبل از آن هستند. صلاحيت آنها براي بررسي يک پرونده به موضوع دعاوي بستگي دارد.

قضات دادگاه‌هاي استاني و فدرال هر يک تنها مسائلي را بررسي مي‌کنند که بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين در حوزه صلاحيت آنها قرار گرفته است.

Justice of the Peace” کيست و چه اختياراتي دارد؟

دادرس دادگاه بخش “Justice of the Peace” است که معمولاً مردم با او اولين برخورد را دارند. دادرسان دادگاه‌هاي بخش مي‌توانند سراسر استان قضاوت کنند و بيش از 90 درصد پرونده‌ها از جمله جرايم استاني مانند پرونده‌هاي پيچيده سلامت محيطي و صنعتي را اداره کنند.

دادرسان دادگاه‌هاي بخش اختيارات زياي دارند. آنها به تخلفات آيين‌نامه شهرداري نظارت دارند و همچنين به پرونده‌هايي مانند تخلفات کوچک ترافيک و پارکينگ رسيدگي مي‌کنند. علاوه بر اين، آنها به اطلاعات محرمانه ارائه شده از طرف مردم، که باعث متهم شدن ساير افراد مي‌شود نيز رسيدگي مي‌کنند؛ احضاريه براي حضور متهم در دادگاه و حکم جلب صادر مي‌کنند؛ به ضمانت يا وثيقه‌ها رسيدگي مي‌کنند و مي‌توانند شرايط آزادي يک متهم را فراهم کنند. يک دادرس دادگاه بخش مي‌تواند دستور رسيدگي به سلامت و يا حکم جلب کودکان را نيز صادر کند.

درآخر بايد تأکيد نمود که سيستم قضائي در کانادا مستقل و بي طرف عمل مي‌کند. همچنين قضات در مقامي قرار دارند که مستقل از پارلمان و قوه مجريه عمل مي‌کنند و بي‌طرف و منصفانه حکم صادر مي‌کنند.

 

In this article