به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

جرم رشوه مرز نمی‌شناسد

نظیر کاریگر Nazir Karigar، اولین فردی است که بر اساس قوانین مبارزه با رشوه کانادا (Canadian Anti-Bribery Laws) محکوم شد. نظیر که یک تاجر ساکن در اتاوا است،...

2150
2150
Share

نظیر کاریگر Nazir Karigar، اولین فردی است که بر اساس قوانین مبارزه با رشوه کانادا (Canadian Anti-Bribery Laws) محکوم شد. نظیر که یک تاجر ساکن در اتاوا است، برای شرکت در یک نقشه برای رشوه دادن به مسئولان دولتی هند، ازجمله وزیر دولت هند، متهم شد. نظیر سعی‌ داشت که با رشوه دادن به مقامات دولتی هند، بسته شدن یک قرارداد برای فروش تکنولوژی سیستمهای امنیتی  به شرکت هواپیمائی دولتی هند (Air India) را تضمین نماید. ولی‌ دادگاه استانی انتاریو او را قبل از عملی‌ شدن نقشه‌اش به خاطر شرکت در این نقشه پیشرفته برای دادن رشوه به افراد بالا رتبه دولتی هند محکوم کرد.

نظیر با یک شرکت کانادائی به نام Cryptometrics در مورد این قرارداد تجاری مذاکره و حتی با مسئول شعبه‌ هند این شرکت نیز ملاقات کرده و چندین فرد از مقامات بالا رتبه دولت هند را به آنها معرفی‌ کرده بود. هر چند دادستان نتوانست پرداخت هیچگونه پولی‌ را به مقامات دولتی هند ثابت کند و حتی قرارداد با شرکت هواپیمای هند نیز در واقع بسته نشد، ولی‌ به اندازه کافی‌ مدرک برای نشان دادن قصد دادن رشوه نظیر به دادگاه ارائه شده بود.

بعد از محکومیت نظیر ، دادستان درخواست ۴ سال زندان و وکیل نظیر تنها درخواست مجازات تعلیمی و خدمت به جامعه را کرد. دادستان معتقد بود که نظیر باید درس عبرتی برای افراد دیگرجامعه شود ولی‌ وکیل نظیر اظهار کرد که با توجه به تخریب شهرت نظیر به عنوان یک تاجر و اثرت آن بر خانواده او، لزومی به در نظر گرفتن مجازات زندان برای او وجود ندارد.

قاضی چارلز هکلند Justice Charles Hackland  اعلام کرد که برای حکم کردن در مورد مجازات نظیر مواردی مانند سن، ناموفق بودن عمل رشوه و همکاری نظیر با افراد دیگر را به عنوان موارد کاهش مجازات در نظر گرفته است، ولی‌ او موظف است که در حکم خود هدف مجازات کردن مجرم و ایجاد ترس برای افراد دیگر جامعه برای انجام جرم مشابه را نیز در نظر بگیرد.در آخر قاضی، نظیر را به ۳ سال زندان محکوم کرد. البته باید در نظر داشت که حداکثر محکومیت در زمان اتهام نظیر ۵ سال در قانون تعیین شده بود و این حداکثر در حال حاضربه ۱۴ سال افزایش یافته است.

از سال ۱۹۹۹ تا کنون، تنها ۳ شرکت تحت قوانین مبارزه با رشوه محکوم شده اند و هر دو به جرم خود اعتراف کرده و جریمه پرداخته‌اند و هیچ کدام از پرونده‌ها به دادگاه نرفته است. پرونده نظیر اولین پرونده در زمینه رشوه دادن به مقامات دولتی بین‌المللی است که یک فرد، نه یک شرکت، متهم و در دادگاه محکوم می‌شود.

In this article