به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

حدود مسئولیت میزبان تا کجاست؟

این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که در سال 2006 رای دادگاه عالی کانادا در مورد آن صادر شده است و نشان می‌دهد که آیا میزبان در...

1686
1686
Share

این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که در سال 2006 رای دادگاه عالی کانادا در مورد آن صادر شده است و نشان می‌دهد که آیا میزبان در قبال اتفاقات بعد از مهمانی مسؤلیت دارد یا خیر.

شرح ماوقع
دو نفر، میزبان یک مهمانی بودند و به مهمانان خود اطلاع داده بودند که مشروبات الکلی سرو نمی‌کنند و هر کسی در صورت تمایل می‌تواند مشروب برای خود بیاورد. میزبان‌ها در طول مهمانی و در نیمه‌های شب، تنها سه چهارم بطری شامپاین را در گیلاس‌های کوچک سرو کردند. یکی از میزبانان، دیوید (اسم ساختگی است) یکی از مهمانان را با پای پیاده تا دم در اتومبیل دیوید همراهی کرد و از او پرسید که آیا شرایط رانندگی را دارد یا خیر. دیوید پاسخ داد: “مشکلی نیست.” دیوید سوار بر اتومبیل وارد خیابان شد و بعد از طی مسافتی، شاخ به شاخ با اتومبیلی تصادف کرد. سه نفر از سرنشینان اتومبیل مقابل به شدت مجروح شدند و سرنشین دیگری فوت شد. کریستین (اسم ساختگی است) یکی از سرنشینان خودرو در تصادف فلج شد و به علت جراحات وارده، علیه میزبان اقامه دعوی کرد.

رای دادگاه استانی
رای قاضی دادگاه استانی این بود که میزبانان نسبت به افرادی که ممکن است بر اثر رفتار مهمان مست پس از مهمانی مجروح شوند، “وظیفه مراقبت” Duty of care را بر عهده ندارند.

رای دادگاه تجدید نظر آنتاریو
دادگاه آنتاریو با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع، رای دادگاه استانی را مورد تایید قرار داد.

رای دادگاه عالی کانادا
دادگاه عالی کانادا موافقت خود را با رای دادگاه‌های پایین‌تر اعلام و تایید کرد که میزبانان مناسبت‌های اجتماعی و مهمانی‌ها، پس از ترک مهمانان، مسؤل اعمال آن‌ها در بزرگراه‌های عمومی نیستند. در مورد این پرونده، بین میزبانان مناسبت اجتماعی و آسیب و جراحت وارده بر سرنشین اتومبیل از سوی یکی از مهمانان مست، “مجاورت” Proximity کافی وجود ندارد تا بتوان آن‌ها را مسؤل دانست. از نظر دادگاه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد میزبانان می‌دانستند که دیوید زمان ترک مهمانی تحت تاثیر الکل بوده و تعادل کافی نداشته است. اگر چه میزبانان اطلاع داشتند که دیوید در حالت مستی رانندگی کرده است، دادگاه به این نتیجه رسید که اطلاع میزبانان از سوابق دیوید در مصرف الکل و رانندگی بدون داشتن تعادل و تحت تاثیر الکل، کافی نیست. در این مورد خاص، این امر “به طور معقولانه‌ای قابل پیش بینی” نبود که او تحت این شرایط خاص تحت تاثیر الکل رانندگی کند و برای سایر رانندگان خطرآفرین شود.
دادگاه عالی کانادا هم چنین به این نتیجه رسید که میزبانان مناسبت‌های اجتماعی و مهمانی‌ها وظیفه ندارند تا مهمانان خود را تحت نظر قرار دهند و از رانندگی آن‌ها جلوگیری کنند. دادگاه اعلام کرد که مصرف الکل و پذیرش خطرات رانندگی تحت تاثیر آن در بسیاری از موارد امری شخصی است. میزبانان کاری انجام ندادند که خود را در این ماجرا درگیر کنند یا خطر رانندگی تحت تاثیر الکل از سوی دیوید و مجروح کردن دیگران را افزایش دهند. در این مورد خاص، میزبانان بر تامین الکل مهمانان کنترلی نداشتند و هنگامی که او مست بود، الکل بیش‌تری به او سرو نکردند.
دادگاه عالی در ادامه اظهار داشت که هیچ ادله و مدرکی در اختیار ندارد که مهمانان این مراسم به طور معقولانه‌ای انتظار داشته باشند تا میزبانان بر میزان مصرف الکل آن‌ها نظارت و از رانندگی مهمانان مست جلوگیری کنند. دادگاه بین انتظارات از میزبانان مهمانی‌های خصوصی و انتظارات از میزبانان واحدهای تجاری مانند مشروب فروشی‌ها که صلاحیت نظارت بر میزان الکل سرو شده به مشتری را دارند، تفاوتی را قایل شد. نحوه و میزان نوشیدنی‌های الکلی سرو شده به مشتری در مکان‌های تجاری را که از فروش نوشیدنی سود می‌برند، قانون تعیین می‌کند. این عوامل، ارتباطات متفاوتی را بین مشتری‌های مشروب فروشی و افرادی را که در مشروب فروشی خدمت می‌کنند از یک سو و مهمانان و میزبانان مهمانی‌ها از سوی دیگر، ایجاد می‌کند.
بنابراین، میزبانان این پرونده در حادثه تصادفی که مهمان آن تحت تاثیر الکل پس از ترک مهمانی به وجود آورد، مقصر شناخته نشدند و این پرونده بسته شد.

Childs v. Desormeaux, [2006] 1 S.C.R. 643

In this article

Join the Conversation