به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

حقوق قانونی شما در برابر پلیس

پلیس همراه هر شهروند محسوب می شود و وظیفه حمایت و مراقبت از فرد را بر عهده دارد. اما گاهی پلیس از قدرت خود سوء استفاده می کند...

1302
1302
Share

پلیس همراه هر شهروند محسوب می شود و وظیفه حمایت و مراقبت از فرد را بر عهده دارد. اما گاهی پلیس از قدرت خود سوء استفاده می کند و یا از حدود تعیین شده خود فراتر می رود. در این صورت شهروندان می توانند از عملکرد پلیس شکایت کنند.
شکایاتی که در ایستگاه پلیس مطرح می‌شوند
شاکیان می‌توانند در هر یک از ایستگاه‌های پلیس آنتاریو شکایتشان را مطرح کنند.
هنگامی که شکایتی به ایستگاه پلیس تسلیم می‌شود، پلیس باید فرم کامل شکایت را در قالب فرم الکترونیکی یا توسط فاکس، طی مدت سه روز کاری به OIPRD نوشته و توسط پست یا پیک اصل شکایت نیز فرستاده شود.
افسری که شکایت را دریافت می‌کند با رازداری به بررسی آن می‌پردازد و هیچ اطلاعاتی را آشکار نمی‌کند.
هنگامی که شکایتی به ایستگاه پلیس تسلیم می‌شود، پس از بررسی شکایت، اگر رئیس پلیس یا معاونش احساس کنند فرد قادر است مشکلش را از طریق شورای محل Local Resolution حل کند، ممکن است با رضایت شاکی، رئیس پلیس و افسر پاسخگو این کار انجام شود. شکایاتی که علیه رؤسا و معاونان آنان در نیروی پلیس مطرح می‌شوند، نمی‌توانند در شورای محل حل شوند.
استانداردهای حرفه‌ای طرح شکایت
خواهشمند است برای تمام شکایات رفتاری، سیاسی یا خدماتی که در ارتباط با مسایلی است که در روز ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹ یا پس از آن طرح شده‌اند، از وب سایت Office of the Independent Police Review Director دیدن کنید. این وب‌سایت شامل تمام فرم‌های لازم است و با آن می‌توانید اطلاعات مربوط به شکایت خود‌ را الکترونیکی پر کنید.
برای شکایات رفتاری، سیاسی یا خدماتی که قبل از ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹ طرح شده‌اند، اطلاعات زیر همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توان همچنان آن‌ها را دنبال کرد.
راهنمایی برای شهروندان وجود دارد که با آن می‌توانند شکایات خود را در مورد سیاست‌های اعمال شده یا رفتار افسر پلیسی اعلام نمایند.

تعریف شکایت
دو نوع شکایت وجود دارد. این شکایات مربوط به موارد زیر می‌شوند:
۱-سیاست‌ها یا خدماتی که توسط سرویس پلیس آنتاریو ارایه می‌شوند.
۲-رفتار یکی از افسران سرویس پلیس آنتاریو.

چگونه شکایتم را طرح کنم؟
۱-اگر به طور مستقیم حادثه‌ای برای‌تان رخ داده است، می‌توانید شکایتی طرح کنید. شکایت‌تان باید مکتوب و به همراه امضا باشد و آن را توسط پست، ایمیل یا فاکس به هر یک از ایستگاه‌های پلیس این سرویس، بخش اداری شکایات واحد مدیریت ریسک PRS، واحد تحقیقات PRS یا کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو ارسال کنید.
۲-در ضمن می‌توانید از فرم استانداردی استفاده کنید که در تمام ایستگاه‌های این سرویس یا در فورمت Adobe-Acrobat برای طرح شکایت وجود دارند.
۳-شکایت شما باید به طور معمول طی مدت ۶ ماه پس از وقوع حادثه طرح شود.

چگونه به شکایتم رسیدگی می‌شود؟
رئیس پلیس یا معاونش باید در مورد روند شکایتی که در مورد رفتار، سیاست‌ها یا خدمات سرویس پلیس تورنتو می‌باشند، تصمیم بگیرند. ممکن است رئیس پلیس بنا به حالات زیر تصمیم بگیرد به شکایت شما رسیدگی نکند:
• اگر شکایت مربوط به ۶ ماه بعد از وقوع آن باشد؛
• اگر شکایت پوچ، از روی عصبانیت یا غرض‌ورزی باشد؛
• اگر اتفاقی به طور مستقیم برای شاکی رخ نداده باشد؛
تصمیم رئیس پلیس باید طی مدت ۳۰ روز از زمان دریافت شکایت اعلام شود.

بررسی تصمیم‌گیری(حکم)
اگر با طبقه‌بندی اولیه شکایت‌تان که مورد سیاسی، خدماتی یا رفتاری است موافق نیستید، می‌توانید از کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو بخواهید طبقه‌بندی آن را بررسی کند. در ضمن می‌توانید درخواست کنید که کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو به بررسی تصمیم‌گیری رئیس پلیس بپردازد. البته، در هر موردی باید درخواست شما طی مدت ۳۰ روز از دریافت تصمیم‌گیری اعلام شود. شما باید تا جایی که امکان دارد اطلاعاتی از جمله دلایل درخواست بررسی را در اختیار کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو قرار دهید.
ممکن است کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو تصمیم رئیس پلیس را بپذیرد، شکایت‌تان را برای بررسی مجدد بفرستد یا آن را به خدمات پلیس دیگری ارجاع دهد. برای تصمیم‌گیری کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو تجدید نظری وجود ندارد.
نتیجه‌ی غیر رسمی شکایت شما
طبق قانون خدمات پلیس، در هر زمانی از روند شکایت‌های رفتاری و هنگامی که رئیس پلیس به این نتیجه می‌رسد که مشکلی جدی وجود نداشته است و شما و افسر پلیس با هم به نتیجه‌ی پیشنهادی رضایت می‌دهید، باید نتیجه‌ی غیر رسمی اعلام شود.

چگونه می‌توانم شکایتم را پس بگیرم؟
شما می‌توانید در هر زمانی که خواستید با ارایه‌ی متن مکتوبی، شکایت‌تان را پس بگیرید. با این حال اگر رئیس پلیس احساس کند که شرایط موجود ممکن است حوادثی آتی را به همراه داشته باشد، ممکن است شکایت‌تان را پیگیری کند.
اگر شکایتی در مورد سیاست‌ یا خدمات داشته باشم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
شکایات مربوط به موضوعات سیاسی یا خدماتی که در سطح گسترده‌ی شهر ارایه می‌شوند، به رئیس پلیس ارجاع داده می‌شوند.
شکایات مربوط به موضوعات سیاسی یا خدماتی که در سطح واحد ارایه می‌شوند، به فرماندار واحدِ مناسب ارجاع داده می‌شوند.
اگر از تصمیم رئیس پلیس یا فرماندار واحد رضایت ندارید، می‌توانید با ارسال درخواستی کتبی طی ۳۰ روز از دریافت تصمیم‌گیری، از هیئت خدمات پلیس آنتاریو بخواهید شکایت‌تان را مورد بررسی قرار دهد.

شکایات رفتاری
رئیس پلیس باید اطمینان حاصل کند که تمام شکایات رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرند (به جز بنا به دلایلی که پیش‌تر ذکر شده است). پس از این که گزارش تحقیقات کامل شد، ممکن است رئیس پلیس یا معاونش تصمیمات زیر را اتخاذ کنند:
• در حالتی که رفتار افسر پلیس ماهیتی جدی و شدید نداشته باشد، به شکایت رفتاری به طور غیر رسمی رسیدگی می‌شود
• شکایت بی اساس تشخیص داده می شود
• در حالتی که رفتار افسر پلیس شدید نبوده، اگر افسر پلیس بدرفتاری کرده باشد یا عملکردش نادرست باشد، بدون تشکیل جلسه‌ای رسمی جریمه می‌شود
• شکایت باید در جلسه‌ی انضباطی پلیس مطرح شود

آیا می‌توانم از پلیسی که حین انجام وظیفه نیست شکایت کنم؟
می‌توان شکایتی در مورد افسر پلیسی که حین انجام وظیفه نیست مطرح کرد، اما افسر پلیس نباید در مورد بدرفتاری یا نحوه‌ی عملکرد کاری نادرست گناهکار شناخته شود، اگر ارتباطی میان رفتار پلیس و هر یک از الزمات شغلی افسر پلیس یا آبروی سرویس پلیس وجود نداشته باشد.

در جلسه‌ی انضباطی چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
اگر رئیس پلیس حکم به تشکیل جلسه‌ی انضباطی بدهد، یکی از افسران پیگیری یا یکی از مشاوران یا نمایندگان قانونی به عنوان معاون رئیس پلیس مسئول توضیح حادثه می‌شوند. از شما خواسته می‌شود در این جلسه حضور یابید. یکی از افسران جلسه که باز هم توسط رئیس پلیس انتخاب می‌شود، ریاست را به عهده می‌گیرد. رئیس جلسه به بررسی حادثه می‌پردازد و نتیجه را اعلام می‌کند.
افسری که به دلیل سوء‌رفتار یا عملکرد نادرست گناهکار شناخته می‌شود، جرایم بی‌شماری را از توبیخ گرفته تا اخراج، متحمل می‌شود و نیز ممکن است تحت مشاوره، درمان یا آموزش قرار گیرد.

اگر از تصمیم جلسه‌ی انضباطی رضایت نداشتم، چه کنم؟
اگر سوء‌رفتار یا عملکرد نادرست افسر پلیسی به اثبات نرسد، فرد شاکی یا افسر پلیسی که نامش در شکایت آمده است می‌توانند طی مدت ۳۰ روز از تصمیم‌گیری جلسه‌ی انضباطی، از کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو درخواست تجدید نظر بکنند. اگر شاکی درخواست داشته باشد که جلسه‌ی انضباطی جریمه‌ای را مقرر کند، رضایت کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو الزامی است.

در سیستم شکایات جدید، چه کسی پاسخگو است؟
رئیس پلیس پاسخگوی هیئت خدمات پلیس تورنتو است که به طور منظم سیستم شکایات را بررسی می‌کند. در ضمن رئیس پلیس پاسخگوی کمیسیون شهروندی خدمات پلیس آنتاریو برای خدماتی است که در ارتباط با خدمات رسیدگی به شکایات است.
آدرس‌های ثبت شکایات
لطفاً توجه داشته باشید که شکایات باید مکتوب و به امضاء رسیده باشند. اگر شکایت را با ایمیل می‌فرستید، باید حتماً امضای الکترونیکی را به پیوست با آن ارسال کنید.

Ontario Civilian police Commission
SUITE DUNDAS STREET WEST
TORONTO, ON M7A2T3
TELEPHONE:416-314-3004
FAX:416-314-0198
فاکس شکایات عمومی: ۴۱۶-۳۱۴-۲۰۳۶
تلفن رایگان: ۱-۸۸۸-۵۱۵-۵۰۰۵
فکس رایگان: ۱-۸۸۸-۳۱۱-۷۵۵۵

COMPLAINTS ADMINISTRATION
C/O TORONONTO POLICE SERVICE
791
TORONTO,ON,M8Z5W8
TELEPHONE:416-808-2800
FAX:416-808-2804
E-MAIL:PROFESSIONALSTANDARDS@TORONTOPOLICE.ON.CA

توجه: در ضمن شاکی می‌تواند برای ثبت شکایت خود به هر یک از ایستگاه‌های پلیس خدمات پلیس تورنتو مراجعه کند.

In this article

Join the Conversation