به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

حلقه پیچیده سرقت موبایل برملا شد

پلیس تورنتو در ماه مارچ 2014، ۵ نفر از کارکنان یک مغازه قطعات و تعمیرات موبایل را بدلیل مشارکت در آنچه که پلیس آنرا حلقه پیچیده سرقت نامید،...

1532
1532
Share

پلیس تورنتو در ماه مارچ 2014، ۵ نفر از کارکنان یک مغازه قطعات و تعمیرات موبایل را بدلیل مشارکت در آنچه که پلیس آنرا حلقه پیچیده سرقت نامید، به ۱۸ فقره جرم متهم کرد. پلیس می‌گوید ۴ کارمند به همراه صاحب مغازه Apple N Parts واقع در شماره A6373 خیابان یانگ‌ نزدیک چهارراه استیلز، بین دسامبر ۲۰۱۳ و مارچ ۲۰۱۴ تلفن‌های دزدی شده را گرفته مجددا بسته بندی کرده و آنها را در مغازه یا آنلاین در سایت Kijiji به عنوان موبایل نو و قیمت‌های بالا حتی تا ۷۰۰ دلار بفروش رسانده‌اند. افسر کارآگاه ران چینزر “Ron Chhinzer” می‌گوید “این پیچیده‌ترین عملیات سرقت موبایل است که من تاکنون دیده‌ا‌م!”
موبایل هیلی تورن هیل “Haley Thornhill” روز سنت پاتریک، زمانی که او در کلاب گاورمنت واقع در خیابان کویین سرگرم به پایکوبی بوده، به سرقت رسیده است. هیلی می‌گوید “کسی‌ کیف او را باز کرده و تلفن را دزدیده است.” تلفن او یکی‌ از ۲۰۰ تلفنی بود که در این مغازه پیدا شد.
دو متهم ۳۱ ساله و ۲۱ ساله هردو ساکن تورن هیل و متهم سوم ساکن تورنتو، هر یک به ۲ فقره جرم در دست داشتن اموال مسروقه و قاچاق اموال مسروقه متهم شده‌اند. متهم چهارم 19 ساله ساکن تورن هیل به 1 فقره جرم در دست داشتن اموال مسروقه و قاچاق اموال مسروقه متهم شده است. متهم پنجم ۵۹ ساله ساکن تورنتو به ۴ فقره جرم در دست داشتن اموال مسروقه متهم شده است.

In this article