به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

خرید خانه و هزینه‌های پیش بینی نشده

یافتن خانه مناسب برای کسانی‌ که تصمیم به خرید خانه دارند، وقت زیاد و برنامه ریزی می‌خواهد. داشتن اطلاعات کافی‌ در مورد هزینه‌های جانبی می‌تواند به خریداران کمک...

7317
7317
Share

یافتن خانه مناسب برای کسانی‌ که تصمیم به خرید خانه دارند، وقت زیاد و برنامه ریزی می‌خواهد. داشتن اطلاعات کافی‌ در مورد هزینه‌های جانبی می‌تواند به خریداران کمک کند تا برنامه ریزی بهتری کرده و بودجه مناسبی را در نظر بگیرند. به جز قیمت خانه، هزینه‌های دیگری مثل مالیات انتقال زمین “Land Transfer Tax” ، هزینه‌های قانونی “Legal Fees”، تعدیل هزینه‌ها “Adjustments” و مالیات GST/HST باید در نظر گرفته شوند. همچنین حق کمیسیون آژانس املاک و هزینه بازرسی فنی‌ خانه “Home Inspection” در صورت لزوم، از دیگر هزینه‌های جانبی در هنگام خرید خانه هستند.
مالیات انتقال زمین
یکی‌ از عمده‌ترین هزینه‌های جانبی در خرید خانه، مالیات انتقال زمین “Land Transfer Tax” است. میزان این مالیات در استان‌ها، مختلف و بر حسب قیمت خرید خانه متفاوت است. کسانی‌ که برای اولین بار خانه می‌خرند، دولت برای آنها معافیت‌هایی را در نظر می‌گیرد. در برخی‌ استان‌ها ممکن است شهرداری‌ها هم مالیات جداگانه ای‌ در این مورد تعیین کنند.
نرخ مالیات انتقال زمین در آنتاریو از سال ۱۹۸۹ تا کنون تغییری نکرده است. این نرخ به ترتیب زیر است:
. ۰.۵ درصد برای ملک تا سقف ارزش ۵۵,۰۰۰ دلار
. ۱ درصد برای ملک به ارزش بیش از ۵۵,۰۰۰ دلار تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ دلار
. ۱.۵ درصد برای ملک به ارزش بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار
. ۲ درصد برای زمینی‌ که شامل یک یا حداکثر دو منزل مسکونی است و ارزش آن بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار است.

خانه‌های نوساز شامل مالیات HST نیز می‌شوند. البته خریداران خانه‌های نوساز صرف نظر از قیمت خانه، تا سقف مبلغ ۲۴,۰۰۰ دلار تخفیف مالیاتی می‌گیرند. لازم به ذکر است که شهرداری تورنتو مالیات جداگانه ای‌ را برای انتقال زمین در محدوده شهر تورنتو تعیین کرده است.

 

مالیات بر قیمت خرید
مالیات GST/HST به خانه‌هایی‌ که تازه ساخته شده‌اند یا بطور کامل بازسازی شده‌اند تعلق می‌گیرد. همانطور که گفته شد، خریدارانی که برای اولین بار خانه می‌خرند، از تخفیف مالیاتی برخوردار هستند، به شرط آنکه، خانه را به منظور سکونت، نه بعنوان یک سرمایه گذاری خریداری کرده باشند.

 

تعدیل هزینه‌ها
این تعدیل‌ها “Adjustments” شامل مواردی است که بعد از بسته شدن قرارداد “Closing”  انجام می‌شود. تغییرات نرخ بهره بین تاریخ بسته شدن قرارداد تا تاریخ پرداخت اولین قسط وام “First Mortgage Payment” یکی‌ از این موارد است. همچنین، مبلغی که در روز بسته شدن قرارداد، خریدار به فروشنده بدهکار است، بعدا تعدیل می‌شود تا آن بخش از مخارج آینده خانه که فروشنده آنها را پرداخته، ولی‌ خریدار از آنها استفاده می‌کند را تامین کند. برای مثال، خریدار معمولاً بخشی از مالیات خانه را که فروشنده قبلا پرداخته، به او می‌پردازد.
هزینه‌های دیگری از جمله هزینه ارزیابی و بیمه نیز در هنگام خرید خانه وجود دارند که در شماره آینده، به آنها و به نکات دیگری که در هنگام خرید خانه باید در نظر داشت خواهیم پرداخت.

In this article