به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

خسارت تصادف در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی بسیار خطرناک است و بی‌مسئولیت بودن راننده را نشان می‌دهد. چرا که این کار هم ایمنی راننده و هم سایرین را به خطر می‌اندازد....

3345
3345
Share

رانندگی در حالت مستی بسیار خطرناک است و بی‌مسئولیت بودن راننده را نشان می‌دهد. چرا که این کار هم ایمنی راننده و هم سایرین را به خطر می‌اندازد. دولت کانادا نسبت به رانندگی‌ در حالت مستی سختگیرانه عمل می‌کند و در این رابطه، رستوران‌ها و بار‌هایی Taverns‌ که به مشتریان اجازه می‌دهند در حال مستی محل را ترک کرده و پشت فرمان بنشینند، با برخورد قانونی مواجه می‌شوند. بنابرین اگر قربانی حادثه‌ای هستید که در آن راننده خودرو در حالت مستی بوده، می‌توانید خسارت دریافت کنید.

در صورتی‌ که حادثه به دلیل مستی راننده اتفاق افتاده باشد، قربانیان و اعضای خانواده آنان می‌توانند بار مربوطه  Bar or Pub را بخاطر در اختیار قرار دادن بیش از حد مشروبات الکلی برای مشتری خود، مقصر بدانند. بار‌ها مسئولیت دارند که بیش از حد به مشتریان خود مشروبات الکلی نفروشند، چرا که در صورت صدمه دیدن مشتری پس از ترک محل، یا صدمه زدن به دیگران در حادثه رانندگی‌، ممکن است مسئول شناخته شوند. بنابراین بار‌ها موظفند به مشتریان در حد معقول مشروبات الکلی بفروشند و همچنین اطمینان حاصل کنند برای مشتریانی که در حالت مستی محل را ترک می‌کنند، به تعداد کافی‌ تاکسی وجود دارد تا آنها را به خانه ببرد.

یک نمونه از پرونده‌های قضایی در این ارتباط، پرونده شماره ۴۵۶۷ دنترمونت  D`Entremont علیه اسمال‌وود Smallwood است. در این حادثه فردی که در حال مستی رانندگی‌ می‌کرد با خودروی دیگری تصادف کرده و جان خود را از دست داد. راننده خودروی دیگر نیز در این حادثه صدمه دید. از آنجا که بار، فروش مشروب به مشتری را حتی پس از مستی وی ادامه داده بود،  به دلیل بی توجهی به مصرف زیاد الکل توسط مشتری مسئول شناخته شد. مبلغ کل خسارت در این پرونده ۲.۵ میلیون دلار تعیین شد و بار به پرداخت ۱۵ درصد از این مبلغ محکوم گردید.

نمونه دیگر، پرونده شماره ۹۹۲ دادگاه استانی آنتاریو، کینان Keenan در مقابل اسکندلز Scandals است. در این پرونده، بار Tavern‌ به یک مشتری حدود ۱۲ آبجو فروخته بود. پس از مصرف آبجو هنگامی که مشتری می‌خواست محل را ترک کند، در راه‌پله بار لغزید و آسیب جسمی‌ دید. بار در این حادثه به دلیل ایمن نبودن راه‌پله و همچنین ادامه فروش بیش از حد مشروب به مشتری مست، مسئول شناخته شد. مبلغ کل خسارت در این پرونده ۲.۱ میلیون دلار تعیین شد و شخص مصدوم به دلیل بی‌دقتی در این حادثه  ۲۵ درصد مقصر شناخته شد.

اگرچه مکان‌هایی که مشروبات الکلی می‌فروشند موظف هستند به مشتریان بیش از حد مشروب نفروشند، اما هر یک از ما نیز در مقابل خود و دیگران مسئول هستیم که با هوشیاری رانندگی‌ کنیم. اگر شما یا فردی از دوستان و آشنایان شما قربانی حادثه رانندگی‌ در حالت مستی شده‌اید، با دفتر حقوقی نوحی با شماره تلفن  ۷۳۶۵-۹۰۷-۴۱۶ تماس بگیرید.

مطالب این صفحه فقط جهت اطلاع رسانی است و توصیه حقوقی محسوب نمی‌شود. اگر تصادف کرده‌اید و به توصیه حقوقی نیاز دارید، با خانم کتی نوحی تماس بگیرید.

نویسنده: کتی نوحی

In this article