به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

دردسرهای فروش خانه

خرید و فروش خانه، موضوعی است که طرفین باید پیش از امضای قرارداد، در زمان امضای قرارداد و حتی پس از تحویل خانه ‏نکاتی را در نظر داشته...

2030
2030
Share

خرید و فروش خانه، موضوعی است که طرفین باید پیش از امضای قرارداد، در زمان امضای قرارداد و حتی پس از تحویل خانه ‏نکاتی را در نظر داشته باشند. در اینجا به برخی از این موضوعات اشاره می‌کنیم.‏

اگر پس از تحویل خانه، وسایل و تجهیزاتی که به خریدار فروخته‌اید از کار بیفتند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
پیش‌نویس قرارداد مشخص می‌کند که آیا فروشنده مسئول کارکرد درست وسایل و تجهیزات هنگام تحویل خانه بوده یا این که مسئولیت کارکرد تجهیرات را تا پس از گذشت زمان مشخصی از تحویل خانه نیز به عهده دارد. این مطلب بستگی به این امر دارد که آیا شما به عنوان فروشنده چیزی را «ضمانت» کرده‌اید و مهم‌تر این که آیا این «ضمانت» پس از پایان معامله نیز همچنان به قوت خود باقی است یا خیر.

شما تا زمان تحویل خانه مسئول ملک خود هستید
با وجود این که منزل خود را فروخته‌اید، مسئول هستید ملک‌تان را با همان شرایطی که خریدار آن را دیده است، حفظ کنید. در حقیقت شما یک امانت‌دار هستید و اگر ملک در مقایسه با زمانی که خریدار در ابتدا دیده بود تغییر قابل ملاحظه‌ای کرده باشد، شما مسئولید آن ملک را به وضعیت سابقش بازگردانید.
خریدار حق دارد ملک را قبل از تحویل، بررسی/ بازدید کند. این بررسی/ بازدید به این منظور است که تضمین کند اوضاع مناسب بوده و ملک در وضعیت مشابه با زمانی است که خریدار توافق به خرید آن کرده است. اگر این طور نباشد، خریدار موضوع را به آگاهی وکیل خود رسانده و این کار می‌تواند موجب تأخیر، تخصیص هزینه و جلوگیری از خسارت شود.

اگر خریدار نتواند در تاریخ مقرر به وعده خود عمل کند و ملک را تحویل بگیرد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
در بیش‌تر قراردادها آمده “زمان مهم است”. هنگامی که چنین شرطی در قراردادی وجود دارد، مفهومش این است که تاریخ مهلت قرارداد از اهمیت برخوردار است.
اگر خریدار قادر نباشد در تاریخ تحویل خانه به تعهد خود عمل کند، معمولاً نقض قرارداد تلقی می‌شود و به سپرده‌اش جریمه تعلق می‌گیرد. شما نیز به عنوان فروشنده این حق را دارید تا به دلیل خسارات وارده و/یا عملکردهای خاص خریدار، از او شکایت کنید.
اگربرای خرید خانه دیگری به پول فروش خانه‌تان نیاز داشته باشید و خریدار نتواند طبق قرارداد عمل کند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
ممکن است با شرایط ناخوشایندی روبرو شوید چون نمی‌توانید به تعهدات‌ خود با فروشنده‌ا‌ی که از او خانه خریده‌اید، عمل کنید و احتمالاً باید برای نقض قراردادتان غرامت بپردازید.
ممکن است بتوانید اعاده قانونی کرده و خسارت وارده را متوجه خریدار خانه‌ خود بکنید که مسبب چنین «واکنش زنجیره‌ای» شده است.

آیا ملک شما مستأجر دارد یا خالی است؟
اگر ملک‌ شما در اجاره است، ممکن است از شما خواسته شود زمان تحویل، ملک را خالی تحویل دهید. شما باید قرارداد را با دقت بخوانید؛ ممکن است سهواً با چنین مقوله‌ای موافقت کرده باشید زیرا در بیش‌تر قراردادهای استاندارد، از فروشنده خواسته می‌شود ملک را خالی تحویل دهد.
اگر از توافق‌نامه خرید و فروش OREA استفاده می‌کنید (که سندی استاندارد جهت استفاده آژانس‌های املاک است)، در بند ۲ صفحه ۱ نوشته شده است: ملک، خالی تحویل داده می‌شود (به عنوان پیش فرض).
اگر خریدار موافقت کرده باشد که ملک را با مستأجر در نظر بگیرد، این توافق باید در یکی از صفحات قرارداد نشان داده شود.
اگر قرار است ملک‌ شما خالی باشد، اطمینان حاصل کنید که اخطارهای لازم به مستأجر داده شده است. قصور در این کار موجب نقض اجرای قراردادتان می‌شود. لطفاً این مطلب را نیز مورد نظر قرار دهید که اگر مدتِ اجاره، زمانی ثابت و مثلاً یک ساله است، شما نمی‌توانید تا پایان مدت اجاره، ملک را خالی کنید و در ضمن باید از ۶۰ روز قبل نیز مستأجر را در جریان تخلیه خانه گذاشته باشید.

مدارکی که فروشنده به آن نیاز دارد
این مدارک شامل صورتحساب مالیاتی اخیر، پِلان ساختمان (در صورت وجود) و جزئيات صورتحساب وام مسکن هستند.
به خاطر داشته باشید شما، به عنوان فروشنده مسئولیت تمامی قبوض، مالیات‌ها، حفظ و نگهداری تجهیزات و سایر موارد را تا یک روز قبل از تاریخ تحویل ملک به عهده دارید. مفهومش این است که از تاریخ تحویل ملک و پس از آن، خریدار مسئول خواهد بود. این نکته مهم است زیرا برای مثال اگر در حال حاضر تمام مبلغ مالیات بر ملک را پرداخت کرده‌ باشید، می‌توانید از خریدار بخواهید تا این مبلغ را در روز تحویل ملک، به شما بازگرداند.

In this article

Join the Conversation