به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

دریافت کنندگان دعوت نامه در Express Entryبیش ترتابعیت کدام کشورها را دارند؟

گزارش وسط سال اداره مهاجرت و شهروندی کانادا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، گزارش وسط سال خود را تا 6 جولای سال 2015 در خصوص “ورود سریع” یا...

1742
1742
Share

گزارش وسط سال اداره مهاجرت و شهروندی کانادا

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، گزارش وسط سال خود را تا 6 جولای سال 2015 در خصوص “ورود سریع” یا Express Entry اعلام کرد که برخی از آمار آن را در بخش های دیگر تارنمای دادگر به اطلاع خوانندگان محترم رسانده ایم. حتما برایتان جالب است بدانید که کشورهای محل اقامت و یا تابعیت دریافت کنندگان دعوت نامه بیشتر کدام ها هستند. نظر شما را به مرور این دو جدول جلب می کنیم. ذکر این نکته ضروری است که این آمار تا 6 جولای 2015 است و مبنای آن، گزارش وسط سال اداره مهاجرت و شهروندی کانادا است.

کشور اقامت متقاضیانی که برایشان دعوت نامه ارسال شده است

کشور تعداد درصد
کانادا 11,047 85.5
هندوستان 420 3.2
ایالات متحده 231 1.8
فیلیپین 153 1.2
بریتانیا 111 0.9
چین 99 0.8
نیجریه 77 0.6
فرانسه 66 0.5
امارات متحده عربی 57 0.4
استرالیا 43 0.3
10 کشور نخست 12,304 95.2

 

کشور تابعیت متقاضیانی که برایشان دعوت نامه ارسال شده است

کشور تعداد درصد
هندوستان 2,687 20.8
فیلیپین 2,514 19.4
بریتانیا 951 7.4
ایرلند 682 5.3
چین 531 4.1
ایالات متحده 521 4.0
کره جنوبی 327 2.5
فرانسه 258 2.0
استرالیا 257 2.0
مکزیک 249 1.9
10 کشور نخست 8,977 69.4

گردآوری و ترجمه: شهرام کریم زاده

 

In this article