به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

در صورت دستگیر یا متهم شدن چه حقوقی دارید؟

همانطور که در شماره‌های قبل خواندیم، شاید یکی از مسائلی که ممکن است در کانادا با آن مواجه شوید این است که اگر در وضعیتی قرار گرفتید که...

2137
2137
Share

همانطور که در شماره‌های قبل خواندیم، شاید یکی از مسائلی که ممکن است در کانادا با آن مواجه شوید این است که اگر در وضعیتی قرار گرفتید که توسط پلیس کانادا بازداشت و یا دستگیر شدید، چه کاری می‌‌توانید انجام دهید و اینکه شما در این موقعیت از چه حقوقی برخوردار هستید؟

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا برای دفاع از حقوق اشخاص که توسط پلیس دستگیر یا بازداشت شده‌اند حقوق زیادی در نظر گرفته است‌، که از جمله مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

وقتی پلیس از شما سوال می‌کند این حق را دارید که سکوت کنید.

ـ این حق را دارید که بدانید چرا دستگیر یا بازداشت شده‌اید.

ـ این حق را دارید که با یک وکیل مشورت کنید.

ـ این حق را دارید که در مورد وجود وکیل تسخیری  و کمک‌های حقوقی رایگان مطلع شوید.

ـ این حق را دارید که به صورت خصوصی و در سریع‌ترین زمان ممکن، با وکیل صحبت کنید.

همیشه این موضوع مهم را بخاطر داشته باشید که شما حق دارید که سکوت کنید، زیرا هر چیزی که بگویید، می تواند به عنوان مدرک جرم علیه شما استفاده می‌شود. پلیس باید این حق را به شما بدهد که دلیل دستگیریتان را از او بپرسید. این موضوع بازرسی بدنی و یا هر نوع بازرسی و یا آزمایشی را نیز شامل می‌شود.

برای اینکه در امان باشید قبل از صحبت با پلیس، یا انجام تست و دادن آزمایش، حتما با وکیل صحبت کنید.

حقوق قانونی یک متهم چیست؟ 

در صورت متهم شدن به جرمی، حتی اگر دستگیر هم نشوید، باز هم شما دارای حقوقی هستید. برای نمونه هر فردی که متهم می‌شود حقوق ذیل را داراست:

. در مدت زمان منطقی محاکمه شود.

. بی‌گناه شمرده شود مگر اینکه دادستان (Prosecutor) جرم او را ثابت کند.

. با حکم وثیقه آزاد شود مگر اینکه دلیل محکمی وجود داشته باشد که در توقیف بماند.

. در دادگاه محاکمه خود شهادت ندهد.

اگرمتهم به جرمی یا دستگیر شدید، برای اطمینان از اینکه حقوق قانونی شما حفظ شده باشد با یک وکیل مشورت کنید.

بعد از دستگیری چه اتفاقی می‌افتد؟

پس از دستگیری، شخصی که به جرمی متهم شده است قبل از برگزاری محاکمه نهائی و واقعی، باید چندین بار در دادگاه حاضر شود. فرد متهم شده برای تعیین وثیقه، اعلام و تنظیم تاریخ، استماع اولیه و استماع محکمه‌های فرعی “Motion” باید در دادگاه حاضر شود.

وقتی دستگیر می‌شوید و شما را به اداره پلیس می‌برند، ممکن است شما را در پاسگاه نگه دارند و یا آزادتان کنند. این موضوع خیلی مهم است که در اسرع وقت از یک وکیل مشاوره حقوقی بگیرید. اگر پلیس تصمیم بگیرد شما را در اداره پلیس توقیف کند، باید 24 ساعت پس از دستگیری و یا حتی در اسرع وقت شما را به محکمه تعیین وثیقه ببرند. در محکمه تعیین وثیقه  تصمیم گرفته می‌شود که شما آزاد شوید و یا تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت باشید. این حق را دارید که به هنگام تعیین وثیقه، وکیلی داشته باشید که نماینده شما باشد.

به هر حال، اگر در شرایطی قرار گرفتید که توسط پلیس بازداشت و یا دستگیر شدید، سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و به یاد داشته باشید که شما می‌توانید با آگاهی بیشتر از حقوق خود و نیز مشاوره با یک وکیل کارآمد از موقعیت به وجود آمده تا حد امکان رهایی پیدا کنید.

In this article