به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

راز گل همیشه عاشق

در احترام ۱۱ یازدهمینِ روزِ یازدهمینِ ماه هر سال، از کانادایی‌ها خواسته می‌شود تا به یاد مردان و زنانی که زندگی‌شان را در ارتش قربانی کردند تا از...

727
727
Share

در احترام ۱۱ یازدهمینِ روزِ یازدهمینِ ماه هر سال، از کانادایی‌ها خواسته می‌شود تا به یاد مردان و زنانی که زندگی‌شان را در ارتش قربانی کردند تا از ما حمایت کنند، سکوت کنند. ما هر سال در این روز به شجاعت سربازانی که زندگی‌شان را فدای دیگران کردند و تا آخرین نفس جنگیدند، می‌اندیشیم. به دلیل از خودگذشتگی آن‌هاست که ما امروز اینجایم و در صلح و آرامش زندگی می‌کنیم.
یکی از معروف‌ترین نمادهای این روز، گل شقایق قرمز است. نخستین گل‌ها در سال ۱۹۲۱ در کانادا پخش شدند. این عمل الهام گرفته از شعر “در سرزمین فلاندرز” است که هنگام نبرد یپس در سال ۱۹۱۵ توسط سربازی کانادایی به نام جان مک‌کری سروده شد. این شعر الهام گرفته از گل‌های خشخاش قرمزی بود که کنار مزار یکی از دوستان صمیمی این سرباز که در نبرد جان باخته بود، درآمده بودند. گل شقایق قرمز نماد یادبود کسانی است که جان باختند تا از ما محافظت کنند و نیز به احترام هزاران کانادایی دیگری است که در جنگ کشته شدند.
هر ساله، میلیون‌ها نفر در سراسر کانادا، آمریکا و انگلستان در طول هفته‌ای که تا ۱۱ نوامبر است، سنجاق سینه‌ی گل خشخاش می‌زنند. مدارس، محل‌های کار و سازمان‌های ‌سربازان بازنشسته، این گل‌ها را پخش می‌کنند تا مردم را به یاد اهمیت این کار بیندازند.
گل‌های شقایق قرمز در سراسر کانادا پخش می‌شوند و کمک‌های مالی توسط ۱۶،۰۰۰ داوطلبی که تحت لژیون سلطنتی کانادا کار می‌کنند، جمع‌آوری می‌شوند. پولی که توسط فروش این گل‌ها به دست می‌آید، صرف کمک به پرداخت هزینه‌های تجهیزات پزشکی، خدمات خانه‌داری و امکانات مراقبت‌های بلند مدت برای کسانی می‌شود که خدمت کرده‌اند یا هم‌اکنون مشغول خدمت در نیروهای مسلح کانادا هستند. در سال ۲۰۱۴، ۷/۱۹ میلیون گل توزیع شد و مبلغ ۵/۱۶ میلیون دلار برای خدمت به ‌سربازان بازنشسته و خانواده آن‌ها به ارمغان آورد.

In this article

Join the Conversation