به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

رانندگان هنگام خرید یا اجاره خودرو دقت کنند!

توجه داشته باشید، اگرچه خرید یا اجاره اتومبیل دست دوم مقرون به صرفه است، لکن این کارچندان هم آسان نیست و در صورت خرید ازافراد عادی، در پاره‌ای...

2696
2696
Share

توجه داشته باشید، اگرچه خرید یا اجاره اتومبیل دست دوم مقرون به صرفه است، لکن این کارچندان هم آسان نیست و در صورت خرید ازافراد عادی، در پاره‌ای موارد ممکن است حتی مشکلاتی را نیزبه همراه داشته باشد. درزیر برخی ازحقوق مصرف کنندگان، هنگام خرید یا اجاره خودروازمعامله گران با مجوز را می‌خوانید.
افرادی که شغل آن‌ها خرید و فروش و اجاره اتومبیل، کامیون و موتورسیکلت است حتما باید عضو «شورای صنعت وسایط نقلیه موتوری آنتاریو» OMVIC باشند و دستورالعمل‌های آن‌ها را دنبال کنند. خریداران در صورت خرید خودرو از افراد عادی و یا کسانی که عضو این شورا نیستند، تحت حمایت قانون مربوطه قرارندارند.

اطلاعاتی که معامله‌گرباید دراختیارخریدارقراردهد:
• مسافت واقعی طی شده با اتومبیل برحسب کیلومتر
• آیا ازاتومبیل به عنوان اتومبیل کرایه‌ای، اتومبیل پلیس، خودروی خدمات اضطراری، تاکسی یا لیموزین استفاده شده است؟
• تاریخچه آتش سوزی، خسارت ناشی ازسیل، یا خسارت ساختاری، تعمیرات ساختاری یا تغییرات در خودرو.
• به طور کلی، هرگونه حقایقی دررابطه با کیفیت وسیله نقلیه که بتواند برتصمیم اشخاص درخرید یا اجاره آن تاثیرگذارباشد

اطلاعات باید مکتوب باشد:
معامله‌گران باید تمام اطلاعات بالا را در قرارداد به صورت مکتوب قید کنند و قبل ازگرفتن امضا ازخریدار، آن‌ها را به رؤیت اوبرسانند.

سایراطلاعات مندرج در قرارداد:
• نام و شماره ثبت فروشنده
• تاریخ فروش و تاریخ تحویل خودرو
• فهرست کلیه هزینه‌ها و مالیات‌ها
• هرشرط یا موردی که معامله‌گر بدون هزینه اضافی درمعامله قرارداده است
• قیمت کلی، پیش پرداخت و مبلغ باقیمانده
فسخ قرارداد:
برخلاف بعضی ازدیگرقراردادهای خرید ، پس ازامضای قرارداد خرید یا اجاره وسیله نقلیه، زمانی جهت فسخ قرارداد به علت تغییرنظریا وضعیت خریدار، درنظرگرفته نمی‌شود. اما در صورت عدم افشای موارد زیر به خریدار یا موجر، وی حق دارد ظرف مدت 90 روز پس از تحویل گرفتن خودرو، اقدام به فسخ قرارداد نماید:
• کل مسافت پیموده شده
• مدل، نوع و سال ساخت خودرو
• استفاده ازخودرو برای کرایه، خودرو پلیس، خودروی خدمات اضطراری، تاکسی یا لیموزین
• «غیرقابل تعمیر» تشخیص داده شدن خودرو، برگشتی بودن آن ازبلایا و حوادث یا بازسازی آن
درصورت استفاده معامله‌گران از «روش‌های غیرمنصفانه» هنگام فروش ، مانند گمراه کردن خریدار یا سوء استفاده از مشکلات زبانی یا ناتوانی وی، خریدارمی‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

حل مشکلات
طبق قانون، مصرف کنندگان دروهله اول باید سعی کنند مشکل را با خود معامله‌گر و به صورت مستقیم حل کنند. درصورتی که این روش کارگر نیفتد، مشتری می‌تواند شکایت خود را در»شورای صنعت وسایط نقلیه موتوری آنتاریو» مطرح کند. اگراین شورا نیز نتواند مشکل را حل کند، مشتری می‌تواند دردادگاه‌های دعاوی کوچک، مرجع رسیدگی به دعاوی تا سقف بیست و پنج هزار دلار ، شکایت خود را مطرح وازاین طریق احقاق حق نماید.

In this article

Join the Conversation