به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی

رایی که در ماه جون سال ۲۰۱۵ از دادگاه استانی آنتاریو صادر شد، زنگ خطری برای مدیران پروژه‌های ساختمانی محسوب می‌شود. در این رای دادگاه استانی مسؤلیت‌ها و...

2304
2304
Share

رایی که در ماه جون سال ۲۰۱۵ از دادگاه استانی آنتاریو صادر شد، زنگ خطری برای مدیران پروژه‌های ساختمانی محسوب می‌شود. در این رای دادگاه استانی مسؤلیت‌ها و وظایف این مدیران روشن‌تر و صریح‌تر اعلام شد.
کزنلسن مدیر پروژه‌ یک شرکت ساختمان سازی بود. این شرکت برای تعمیر و نوسازی بالکن‌های سیمانی با دو ساختمان چندین طبقه، قرارداد بسته بود. کزنلسن برای انجام این پروژه‌ یک ناظر ساختمانی نیز استخدام کرده بود. کارگران برای انجام کارهای مربوط به تعمیر و نوسازی تنها از طریق تاب‌های برقی‌ که به سقف ساختمان متصل شده بود به بالکن‌ها دسترسی‌ داشتند. قوانین و عرف مربوط به ساختمان سازی به طور کلی‌ مسؤلان پروژه‌های ساختمان سازی را ملزم می‌کند که برای هر کارگر یک طناب و جلیقه ایمنی تهیه کنند و بیش‌تر از یک کارگر به هر کدام از این طناب و جلیقه‌های ایمنی متصل نباشد. این طناب ایمنی هم‌چنین باید به طور مطمئنی به سقف ساختمان متصل شده باشد.
ولی‌ در این پروژه‌ی ساختمانی تنها دو طناب برای پنج تا شش کارگر تهیه شده بود. این مسئله باعث بروز حادثه‌ای بسیار تلخ در این پروژه ساختمانی شد. در یک روز کاری ناگهان تاب‌های برقی‌ از محل اصلی‌ اتصال جدا شد و چون تنها یک کارگر به طناب ایمنی متصل بود، پنج کارگر دیگر از طبقه سیزدهم ساختمان به پایین پرت شدند. چهار تن از کارگران جان خود را از دست دادند و یک نفر به شدت مصدوم شد.
پس از وقوع این حادثه‌ی تلخ که نتیجه‌ی عدم رعایت مسائل ایمنی در محل کار بود، دادستان دادگاه استانی آنتاریو مدیر پروژه ساختمانی، کزنلسن، را به چهار فقره اهمال و قصور مجرمانه منجر به قتل و یک فقره قصور مجرمانه منجر به صدمات بدنی متهم کرد. دادستان در تایید این اتهام مدعی شد که متهم وظیفه‌ی قانونی خود را برای انجام مراحل لازمه ایمنی زیر پا گذاشته است و اعمال او نشان دهنده‌ی یک الگوی ضعیف در ایمنی و سلامت محیط کار بوده است.
دادستان هم‌چنین خاطر نشان کرد که مدیر پروژه‌ به کارگران و ناظر ساختمان آموزش کافی‌ در مورد تجهیزات ایمنی را نداده است. دادستان طبق اصل ۲۱۷ قانون مجازات کانادا ناظر ساختمانی را برای بروزاین حادثه متهم کرد.
دادگاه استانی کانادا پس از بررسی تمام مدارک و ادله‌ی ارایه شده به دادگاه نظرخود را چنین اعلام کرد که مدارک مربوط به آموزش و ایمنی محل کار به طور کلی برای اثبات این اتهام اثری ندارند. هم‌چنین مدارک مربوط به تقسیم وظایف در این پروژه‌ی ساختمانی نشان می‌دهد که مدیر پروژه‌ این مسؤلیت را نداشته است که به صورت روزانه و شخصاً تاب های برقی‌ را کنترل کند و دادن مسئولیت به ناظر ساختمانی غیر قابل قبول و غیر منطقی‌ نبوده است. بر اساس شواهد و مدارک هیچ دلیل منطقی وجود نداشته است که بر اساس آن متهم می‌دانسته است که در هر روز کاری تنها دو جلیقه و طناب ایمنی در محل کار وجود داشته است. قاضی اعلام کرد که هیچ یک از این مدارک و ادله به محکومیت متهم منجر نمی‌شود.
ولی دادگاه در آخر مدیر پروژه را محکوم کرد و علت محکومیت تنها این بود که بر اساس ادله و مدارک مشخص شد که مدیر پروژه به طور خاص در روز حادثه و ساعاتی قبل از سقوط از کمبود تجهیزات ایمنی آگاه شده ولی از ادامه کار کارگران جلوگیری نکرده است. دلیل متهم مبنی براین که او ناظر را از این مسئله باخبر کرده بود مسؤلیت را از دوش او بر نمی‌دارد. مدیر موظف بوده است که شخصاً کار را به تعویق بیندازد.
عدم اقدام جدی جهت جلوگیری از کار کارگران بدون وجود تجهیزات ایمنی یک عمل مشخص و قابل توجه و مصداق اهمال و قصور است. بر این اساس، این عمل مدیر پروژه عامل اصلی مرگ و مجروحیت کارگران محسوب می‌شود. محکومیت مدیر پروژه در این پرونده هشداری در مورد اهمیت رعایت ایمنی و فراهم کردن تجهیزات ایمنی در محل کار برای مدیران و مسئولان پروژه‌های بزرگ ساختمان سازی است.

In this article

Join the Conversation