به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

روابط موفقیت آمیز وکیل – موکل

سه نکته مهم در روابط موفقیت آمیز وکیل- موکل: • یک وکیل خوب همواره سعی می‌کند شما را از دادگاه دور نگه دارد. از وکلائی که اصرار دارند...

1297
1297
Share

سه نکته مهم در روابط موفقیت آمیز وکیل- موکل:

• یک وکیل خوب همواره سعی می‌کند شما را از دادگاه دور نگه دارد. از وکلائی که اصرار دارند تنها راه حل مشکلات فقط جنگیدن است، دوری کنید. رفتن به دادگاه در مقایسه با دیگر روش‌های مذاکره خارج از دادگاه، هزینه بیشتری خواهد داشت.

• از وکیل خود بخواهید که شما را از آخرین اتفاقات در مورد پرونده تان با خبر سازد. احساسات خود را کنترل کنید و درباره پرونده خود متعصبانه برخورد نکنید. اجازه دهید وکیلتان کارش را انجام دهد اما همواره از مراحل بعدی و مهلت‌های مشخص شده برای پرونده مطلع و آگاه باشید.

• تمام اتفاقات و مذاکرات را ثبت کنید. هرکاری می‌کنید و یا درباره هر موضوعی که با وکیلتان صحبت می‌کنید، یادداشت کنید و در پرونده سوابقتان نگهداری کنید. کپی همه مکاتبات و مدارک را در یک پوشه نگه‌دارید. دفتر یادداشتی همراه داشته باشید تا در صورت عدم درک موضوعی آنرا یادداشت و در زمان مناسب از وکیلتان سوال کنید. اگر به صورت شفاهی به وکیلتان دستورالعمل‌هایی می‌دهید، همان کاری را که وکلا می‌کنند انجام دهید یعنی برای خودتان یادداشت تاریخ‌دار نگه‌دارید که در آن خلاصه گفتگوهایتان را ثبت کرده‌اید.

In this article