به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

روز چند فرهنگی در کانادا

روز 27 جون روز چند فرهنگی در کانادا است. دولت کانادا در تاریخ 13 نوامبر سال 2002 تصمیم گرفت روز 27جون هر سال را به عنوان روز چند...

1630
1630
Share

روز 27 جون روز چند فرهنگی در کانادا است. دولت کانادا در تاریخ 13 نوامبر سال 2002 تصمیم گرفت روز 27جون هر سال را به عنوان روز چند فرهنگی معرفی کند. این روز، فرصتی است برای گرامی‌داشت و تجلیل از گوناگونی فرهنگی در کانادا و تعهد کشور به دمکراسی، برابری و احترام متقابل. دولت کانادا در این روز از همبخشی و کمک گروه‌های فرهنگی و جوامع مختلف به جامعه کانادا قدردانی می‌کند.

 

جامعه ایرانیان کانادا یکی از جوامع بزرگ کانادا است که تلاش قابل توجهی برای رشد کشور انجام می‌دهد. این روز را به همه ایرانیان کانادا و اعضای همه گروه‌های فرهنگی و ملی از کشورهای مختلف شادباش می‌گوییم.

In this article