به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

روشی جدید برای مهاجرت

کانادا در آینده قصد دارد روش جدیدی برای انتخاب مهاجران به کارگیرد. در این روش جدید که در کشور استرالیا  هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ متقاضیان مهاجرت...

1905
1905
Share

کانادا در آینده قصد دارد روش جدیدی برای انتخاب مهاجران به کارگیرد. در این روش جدید که در کشور استرالیا  هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ متقاضیان مهاجرت به کانادا در ابتدا یک فرم که نشان دهنده علاقه مندی آنها به اقامت دائم در کانادا است پر می‌کنند.  پر کردن این فرم آغاز یک پرونده مهاجرت محسوب نمی‌شود، بلکه تنها نشان‌دهنده تقاضای فرد برای مهاجرت می‌باشد. این سیستم جدید به نام “بیان علاقه مندی” مطرح است.

فرم ذکر شده شامل لیستی در مورد ویژگی‌های مهم فرد متقاضی مانند سابقه‌کار، تحصیلات ارزیابی شده با توجه با سطوح مورد قبول کشور کانادا و سطح زبان انگلیسی‌ یا فرانسوی است. همچنین، متقاضیان با توجه به امتیازی که می‌آورند رتبه بندی می‌شوند. بعضی‌ از افرادی که این فرم را پر می‌کنند برای شروع پرونده مهاجرت برای اقامت دائم به کانادا انتخاب خواهند شد، و البته تمام این افراد نیز با پاسخ مثبت برای گرفتن ویزای‌ اقامت دائم روبرو نمی‌شوند. همانطور که وزیر مهاجرت کانادا مطرح می‌کند، در مورد این روش جدید مهاجرت می‌توان گفت که متقاضیان وارد یک گروه گسترده می‌شوند و بعد از آن به وسیله کارفرمایان، و یا دولت‌های استانی یا فدرال انتخاب می‌شوند.

جزییات دقیق در مورد اینکه این سیستم چگونه بکار گرفته خواهد شد هنوز به طور دقیق اعلام نشده است، ولی‌ آنطور که عنوان شده، مباحثات زیادی مبنی بر چگونگی‌  به کارگیری این روش جدید بین دولت‌های استانی و فدرال صورت گرفته است. این روش جدید به طور حتم به استان‌ها در حل مشکل نیروی کار خود در بعضی‌ قسمت‌ها کمک خواهد کرد. این مسئله از طرف بسیاری از استان‌ها تایید شده است، زیرا آنها می توانند این کمبود را با نیروی کاری که شرایط لازم را دارند و از پیش انتخاب شده‌اند را پر کنند.

مهاجرت برای رشد سیستم اقتصادی کانادا لازم است و سیستم‌های مهاجرت باید در سطح جهانی‌ قابل رقابت باشند. بسیاری از استان‌ها موافقت خود را برای همکاری با دولت فدرال برای بهبود راه‌های مهاجرت و سرعت بخشیدن به آن‌ اعلام کرده‌اند. مزیت این سیستم این است که مهاجران با داشتن یک شغل از قبل توافق شده به خانه جدید خود می‌آیند و همچنین زمان ارزشیابی پرونده آنها بسیار کوتاه می‌شود. در این سیستم، مهاجران چند روز پس از مهاجرت، شروع به کار در شغلی مطابق با توانمندی‌هایشان می‌کنند.

In this article