به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

روشی جدید برای گمراهی رای دهندگان

دادگاه استانی آنتاریو، مایکل سونا را به جرم ایجاد مانع در رای دادن بعضی افراد ساکن گلف آنتاریو، در رای گیری فدرال سال ۲۰۱۱ به ۹ ماه زندان...

1218
1218
Share

Election_MG_3460دادگاه استانی آنتاریو، مایکل سونا را به جرم ایجاد مانع در رای دادن بعضی افراد ساکن گلف آنتاریو، در رای گیری فدرال سال ۲۰۱۱ به ۹ ماه زندان و ۱ سال آزادی مشروط، محکوم نمود.
قاضی پرونده عمل آقای سونا را بی تفاوتی و بی توجهی به حق مردم برای رای دادن خواند. آقای سونا در طرحی که در آن تلفن هایی بصورت اتوماتیک به حدود ۶۰۰۰ فرد ساکن گلف شده و به آنها اطلاعاتی غلط در مورد انتخابات داده شده بود، شرکت داشت. قصد این تلفنها جلوگیری از رای دادن مردم بوده است. بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از کسانی که این تلفنها را دریافت کرده بودند، به مکانی اشتباه برای رای دادن رفته بودند.

آقای سونا در زمان جرم تنها ۲۲ سال داشته و از آگاهی کافی و راهنمایی درستی برخودار نبوده است و در حال حاضر به عنوان یک فرد مسئول و قابل اعتماد در جامعه شناخته میشود. ولی با وجود تمام این مدارک و دلایل، قاضی با عنوان اینکه ایجاد مانع در امر انتخابات جرمی بسیار سنگین تلقی میشود با این حکم به تمام افراد، بخصوص فعالان سیاسی، این پیغام را رساند که از هر گونه دخالت در پروسه رای گیری اجتناب کنند. قاضی اضافه کرد که این یک رای گیری سیاسی بوده است و نه یک رای گیری آماتور برای انتخاب شورای دانش آموزان، در نتیجه برخورد جدیتری در این مساله لازم است.

بعد از صدور رای آقای سونا ۲۶ ساله و خانواده او بسیار ناراحت شده و وکیل سونا اعلام کرد که این تصمیم دادگاه او را نا امید کرده است. او اضافه کرد که در مورد تقاضای تجدید نظر به این تصمیم، وقتی که از نظر روحی و منطقی آقای سونا در شرایط بهتری باشد، تصمیم خواهد گرفت.

این پرونده اولین پرونده ایست که در آن یک فرد بخاطر دخالت در امر انتخابات و ایجاد مانع برای رای دهندگان و نقض قانون انتخابات کانادا، به حکم زندان و گذراندن ۹ ماه پشت میله های زندان محکوم شده است.

dadgar main author

In this article