به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

زمین خوردن : چه زمانی یک پرونده حقوقی را می توان شروع کرد

در صورت ورود خسارت مالی یا آسیب جسمی، می‌توان بر علیه یک شخص حقیقی، یک شخصیت حقوقی، یک سازمان و یا حتی علیه دولت دعوای حقوقی طرح کرد....

1691
1691
Share

در صورت ورود خسارت مالی یا آسیب جسمی، می‌توان بر علیه یک شخص حقیقی، یک شخصیت حقوقی، یک سازمان و یا حتی علیه دولت دعوای حقوقی طرح کرد. حق شما برای شکایت، منوط به ورود آگاهانه و عمدی خسارت یا آسیب توسط طرف دعوی نیست، بلکه حتی اگر این خسارت یا آسیب به صورت غیر عمد وارد شده باشد نیز می‌توانید خسارت خود را پیگیری کنید. البته درصورت وجود عمد، ممکن است از طرف دادگاه و یا از طریق توافق خارج از دادگاه، مبلغ بیشتری به عنوان جبران خسارت اخذ کنید. طرح دعوای حقوقی، یک تلاش بسیار جدی با آثار و نتایج کاملاً واقعی برای هر دو طرف است. شما، طرف دعوای خود را متهم به بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا قصور در اتخاذ تدابیری می‌کنید که قانوناً بر عهده او بوده و باید به صورت مناسب انجام می‌شده و یا او را متهم به انجام امری می‌کنید که طبق قانون، اساساً باید از انجام آن پرهیز می‌شده است.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که برای طرح دعوی یا ثبت دفاعیه، حتی در دادگاه دعاوی کوچک نیز از خدمات و تجربیات یک حقوقدان استفاده کنید، گرچه این حق را دارید که خودتان، شخصاً دعوای خود را مطرح و پرونده تشکیل شده را پیگیری کنید. البته این را هم بدانید که اگر دادگاه، به این نتیجه برسد که دعوای شما از نظر حقوقی بی‌ارزش و یا ماهیتاً بی اساس است، و یا طرح آن، سوءاستفاده از ظرفیت‌های سیستم قضایی است، ممکن است به پرداخت خسارت به دادگاه و حتی پرداخت هزینه‌های حقوقی طرف دعوای خود، محکوم شوید.

طبقه‌بندی دعاوی حقوقی در آونتاریو
نخستین طبقه‌بندی دعاوی حقوقی، دعاوی طرح شده بابت خسارات مالی ناشی از نقض تعهدات قراردادی است. در این طبقه‌بندی، باید قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و این قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. در مرحله بعد باید برخی از تعهدات و وظایف قراردادیِ مورد توافق، توسط یکی از طرفین نقض شده باشد. طرح دعوای خسارات مالی ناشی از محصولات معیوب، در حقیقت نقضِ تعهدِ تضمینِ کیفیت کالا یا خدمات است، که در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد.
دومین طبقه‌بندی دعاوی حقوقی، دعاوی جبران خسارت بابت آسیب‌های جسمی است، مانند آسیب‌های جسمی ناشی از تصادفات رانندگی، جراحات ناشی از سُر خوردن در فروشگاه‌ها یا پیاده‌روها، و همچنین آسیب‌های ناشی از خطاهای پزشکی و موارد مشابه آن.
سومین طبقه‌بندی دعاوی حقوقی، درخواست جبران خسارت بابت تهمت و افترا است که در جامعه به آن بی اعتبار کردن یا بدنام کردن می‌گویند. اگر شهرت و آوازه شما یا تجارت شما، به علت اظهارات دروغ آسیب ببیند، می‌توانید اظهار کننده را بابت خسارات وارد بر خود، طرف دعوی قرار دهید. این رفتارِ متضمن تهمت و دروغ، می‌تواند نوشتاری و یا گفتاری باشد.

الزامات قانونی برای تشکیل موفق یک پرونده حقوقی در دادگاه
بر اساس قانون، شما یا وکیل شما باید برای امکان موفق شدن در یک پرونده حقوقی، چهار نکته را رعایت کنید:
یک – باید ثابت کنید شخصی که از او شکایت می‌کنید قانوناً موظف به رعایت احتیاط و الزامات قانونی بوده است. یعنی طرف دعوای شما باید به نوعی ملزم به رعایت احتیاط و جلوگیری از آسیب رساندن یا ضرر رساندن به شما بوده است.
دو- باید ثابت کنید شخص طرف دعوی، آگاهانه و یا از روی بی مبالاتی، در ارتباط با شما یک رفتار متعارف را در پیش نگرفته است. معیار و ملاک متعارف بودن، رفتار یک شخص معقول در شرایط مشابه است.
سوم- باید ثابت کنید که آسیب جسمی یا خسارت وارده شده به شما، ناشی از رفتار طرف دعوی و قصور در رعایت احتیاط معقول توسط او بوده است.
چهارم- باید ثابت کنید که واقعا به شما آسیب یا خسارتی وارد شده است.
در اکثر پرونده‌ها، بدون در نظر گرفتن میزان قصور و بی توجهی شخص آسیب رساننده، اگر نتوانید ثابت کنید که از آسیب و خسارت وارد شده متضرر شده‌اید، از طرف دادگاه به شما حکمی برای جبران خسارت داده نخواهد شد.

جبران خسارت در پرونده‌های حقوقی
در صورت موفق شدن در پرونده حقوقی، دادگاه طرف دعوی را مکلف به جبران مالی خسارات وارد شده به شما می‌کند. دادگاه همچنین ممکن است شخص محکوم شده را ملزم به انجام کاری مشخص مانند انجام تعهدات قراردای در قبال شاکی کند. مبلغ مورد حکم،نیز بستگی به عوامل مختلفی مانند شدت جراحات و آسیب های بدنی و یا خسارات وارد شده و تاثیر آن بر زندگی شاکی دارد.

پرونده‌های آسیب‌های جسمی ناشی از سر خوردن و زمین خوردن
اگر بر اثر افتادن روی زمین آسیب دیده‌اید می‌توانید برای جبران خسارت‌های خود،
به استناد قانون مسئولیتِ اماکن آونتاریو شکایت کنید. عموماً این شکایت باید علیه مالک ملکی باشد که شما در آن ملک به زمین خورده‌اید مانند فروشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، خیابان‌های شهر و یا محله خودتان. مواردی که بیشترین سر خوردن و افتادن در آن اتفاق می‌افتد شامل پیاده‌روهایی که کاملا از برف و یخ تمیز نشده‌اند، و یا تعمیرات و بازسازی آن ها کامل نشده، افتادن و سر خوردن بر روی زمین‌های کثیف یا لیز، برخورد با اجسامی که بر روی زمین قرار دارند، و همچنین زمین خوردن به علت تاریکی است.

محدودیت‌های طرح دعوای زمین خوردن
در بیشتر موارد، قانون به شما تکلیف کرده که شکایت خسارات ناشی از زمین خوردن را ظرف مدت دوسال از بروز اتفاق طرح کنید. با این حال اگر در پیاده رو یا اماکن تحت مالکیت شهرداری به زمین خورده‌اید باید ظرف مدت ده روز پس از حادثه، به شهرداری اطلاع دهید که قصد شکایت دارید، و ظرف مدت دوسال طرح شکایت کنید. توجه داشته باشید که در خصوص اماکنی که در مالکیت سلطنتی است محدودیت‌های دیگری نیز اِعمال می‌شود. اگر این مهلت‌ها را رعایت نکنید، امکان جبران خسارت را از دست خواهید داد.

جبران خسارت
اگر در پرونده مطرح شده پیروز شوید، پولی بابت جبران آسیب ها و دردهای ناشی از جراحت های وارده، درآمدهای از دست رفته، هزینه‌های انجام شده مانند درمان و رفت و آمد به پزشک و همچنین از دست دادن درآمدهای آینده، به شما پرداخت خواهد شد. مقدار این جبران خسارت بستگی به میزان شدت آسیب‌ها و تاثیر آن بر زندگی شما دارد. دادگاه برای تعیین خسارت، سن شما و آسیب‌های قدیمی که بر شما وارد شده و همچنین میزان تقصیر یا مشارکت شما در آسیب و خسارت وارده را لحاظ خواهد کرد.

In this article

Join the Conversation