به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سرویس‌های بهداشتی عمومی

یکی از استانداردهای الزامی مندرج در فصل 629 قانون شهرداری تورنتو درخصوص فروشگاه‌ها، داشتن تاسیسات و تسهیلات بهداشتی قابل دسترس برای مشتریان و نصب تابلوهای راهنما می‌باشد. این...

2066
2066
Share

یکی از استانداردهای الزامی مندرج در فصل 629 قانون شهرداری تورنتو درخصوص فروشگاه‌ها، داشتن تاسیسات و تسهیلات بهداشتی قابل دسترس برای مشتریان و نصب تابلوهای راهنما می‌باشد. این مقررات، کلیه فروشگاه‌ها را مکلف کرده تا در اجرای قانون ساختمان آنتاریو و آیین‌نامه‌های مرتبط، سرویس بهداشتی قابل استفاده برای عموم در ساختمان خود تعبیه کنند.

دسترسی آسان و تابلوهای راهنما
فروشگاه‌های بزرگ‌تر از 300 متر مربع (3230 فوت مربع) یا ساختمان‌هایی که برای استفاده بیش از 9 نفر طراحی شده‌اند باید سرویس‌های بهداشتی زنانه و مردانه مجزا برای مشتریان خود داشته باشند. برای فروشگاه‌های کمتر از 300 متر مربع یا ساختمان‌هایی که توسط 9 نفر یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبق قانون ساختمان آنتاریو، باید حداقل یک سرویس بهداشتی که به طور مشترک مورد استفاده خانم‌ها و آقایان قرار گیرد، داشته باشند. این آیین‌نامه درخصوص فروشگاه‌هایی که فقط یک نفر کارمند دارند، اجرا نمی‌شود.

نشانه‌ها و تابلوهای راهنمای الزامی
نصب تابلوهای راهنما با علامت استاندارد بین‌المللی برای خانم‌ها و آقایان در ورودی هریک از سرویس‌های بهداشتی، الزامی است. تابلوهای راهنما باید مشتریان را به راحتی به صندوق‌ها و بخش خدمات مشتریان و همچنین سرویس‌های بهداشتی ساختمان (داخل یا خارج محوطه)، راهنمایی نماید.

بخش‌های خدمات و فروش غذا
اصلاحیه این آیین‌نامه شامل رستوران‌ها با گنجایش بیش از 30 نفر نمی‌شود چون بر اساس تعاریف قانون ساختمان، فروشگاه و محل عرضه کالا محسوب نمی‌شوند. این رستوران‌ها و هر فروشگاه دیگری که بخش فروش غذا داشته باشد، زیر نظر قانون حمایت از سلامت، که شامل الزامات اضافی برای سرویس‌های بهداشتی است، فعالیت می‌کنند. این قانون توسط اداره سلامت عمومی شهرداری اجرا و نظارت می‌شود.

In this article

Join the Conversation